Kỹ thuật điện ô tô

Gồm 33 câu hỏi và trả lời, các mạch điện trong xe ô tô gồm 24 câu hỏi và trả lời, hệ thống nguồn phát điện trong xe ô tô gồm 38 câu hỏi và trả lời, Xác định các hư hỏng trong hệ thống máy phát; Bộ Ắc quy gồm 25 câu hỏi và trả lời; Hệ thống khởi động gồm 20 câu hỏi và trả lời; Hệ thống đánh lửa gồm 31 câu hỏi và trả lời; Hệ thống đèn và các thiết bị điện khác trên xe gồm 13 câu hỏi và trả lời; Các loại đồng hồ đo trên xe gồm 14 câu hỏi và trả lời.

Kỹ thuật điện ô tô

Trần Khắc Tuấn, Ca Lê Mạnh

Giao thông vận tải

2000

Tóm tắt

Cuốn sách này được dùng để tra cứu cho thợ sửa chữa ô tô chủ nhân các xe du lịch và những ai có quan tâm đến hệ thống các thiết bị điện của các loại ô tô đang lưu hành trên thị trường. Cuốn sách này cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho học sinh các trường trung cấp và dạy nghề về sửa chữa ô tô.

Sách dẫn dắt người đọc bằng một loạt các câu hỏi và câu trả lời để hiểu dần dần các nguyên lý cơ bản đến việc lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện cũng như các phụ tùng kèm theo với khoảng 140 sơ đồ mạch điện chủ yếu trong các xe ô tô.

Nội dung cuốn sách chia thành 9 chương:

. Chương 1: Phần mở đầu. Gồm 33 câu hỏi và trả lời

. Chương 2: Các mạch điện trong xe ô tô gồm 24 câu hỏi và trả lời

. Chương 3: Hệ thống nguồn phát điện trong xe ô tô gồm 38 câu hỏi và câu trả lời

. Chương 4: Xác định các hư hỏng trong hệ thống máy phát

. Chương 5: Bộ Ắc quy gồm 25 câu hỏi và trả lời

. Chương 6: Hệ thống khởi động gồm 20 câu hỏi và trả lời

. Chương 7: Hệ thống đánh lửa gồm 31 câu hỏi và trả lời

. Chương 8: Hệ thống đèn và các thiết bị điện khác trên xe gồm 13 câu hỏi và trả lời

. Chương 9: Các loại đồng hồ đo trên xe gồm 14 câu hỏi và trả lời.

Trích dẫn

Trần Khắc Tuấn, Ca Lê Mạnh.Kỹ thuật điện ô tô.Giao thông vận tải, 2000.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật điện ô tô Giáo trình thực hành thân vỏ ô tôCấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tô
Kỹ thuật điện ô tô Giáo trình thực hành thân vỏ ô tôCấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tô

Mã QR

 Kỹ thuật điện ô tô

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:08 16/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế

Thứ Tư, 14:53 16/02/2022

越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán

Thứ Tư, 14:48 16/02/2022

Thiết kế Logic mạch số

Thứ Tư, 14:40 16/02/2022

Giáo trình kiểm toán tài chính Phần 1

Thứ Tư, 14:14 16/02/2022

Giáo trình Nguyên lý máy

Thứ Tư, 14:05 16/02/2022