Thiết kế Logic mạch số

Cuốn sách “Thiết kế Logic mạch số” là giáo trình học tập cho sinh viên, đồng thời làm tài liệu tham khảo cho các nhà chuyên môn trong các ngành kỹ thuật Điện tử - Tin học - Viễn thông - Điều khiển - Đo lường.

Thiết kế Logic mạch số

Nguyễn Thúy Vân

Khoa học và Kỹ thuật

2005

Tóm tắt

Cuốn sách “Thiết kế Logic mạch số” là giáo trình học tập cho sinh viên, đồng thời làm tài liệu tham khảo cho các nhà chuyên môn trong các ngành kỹ thuật Điện tử - Tin học - Viễn thông - Điều khiển - Đo lường.

Nội dung chính của cuốn sách gồm có 9 chương:

+ Chương 1: Đại số Boole và vi mạch số: trình bày những khái niệm cơ bản về Đại số Boole và vi mạch số.

+ Chương 2: Tối thiểu hóa hàm Boole: trình bày tối thiểu hóa theo phương pháp đại số, tối thiểu hóa dùng bảng Karnaugh, tối thiểu theo phương pháp Quine-MC, Cluskey.

+ Chương 3: Mạch tổ hợp thông dụng: trình bày tóm tắt lý thuyết về mạch tổ hợp thông dụng.

+ Chương 4: Các phương pháp biểu diễn mạch dãy.

+ Chương 5: Các phần tử nhớ cơ bản FLIP FLOP.

+ Chương 6: Mạch dã không đồng bộ: trình bày các khái niệm cơ bản, một số bài toán thiết kế, thiết kế theo phương pháp thống kê.

+ Chương 7: Mạch dãy đồng bộ: trình bày một số bài toán thiết kế, thiết kế theo phương pháp hệ thống.

+ Chương 8: Bộ đếm và ghi dịch.

+ Chương 9: Thiết kế dùng vi mạch MSI, LSI: trình bày thiết kế dùng MUX, thiết kế dùng DEMUX, DECODER và các MSI khác, thiết kế dùng ROM, PLA, thiết kế dùng PAL, GAL.

Trích dẫn

Nguyễn Thúy Vân. Thiết kế Logic mạch số. Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Thiết kế Logic mạch sốThiết kế điện tử tiên tiếnGiáo trình lập trình điều khiển PLC

Thiết kế Logic mạch số

Thiết kế điện tử tiên tiến

Giáo trình lập trình điều khiển PLC

Mã QR

Thiết kế Logic mạch số

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:40 16/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình kiểm toán tài chính Phần 1

Thứ Tư, 14:14 16/02/2022

Giáo trình Nguyên lý máy

Thứ Tư, 14:05 16/02/2022

Giáo trình quản lý danh mục đầu tư

Thứ Tư, 14:00 16/02/2022

Giáo trình kiểm toán tài chính

Thứ Tư, 13:40 16/02/2022

Giáo trình Kinh tế học. Tập 1

Thứ Tư, 13:32 16/02/2022

Video giới thiệu