Giáo trình quản lý danh mục đầu tư

Nội dung giáo trình “Quản lý danhh mục đầu tư” gồm 5 chương, bao hàm những vấn đề cơ bản về quản lý danh mục đầu tư, thị trường hiệu quả, tài chính hành vi, xây dựng danh mục, lựa chọn danh mục đầu tư, chiến lược quản lý danh mục đầu tư và đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư.

Giáo trình quản lý danh mục đầu tư

Hoàng Văn Quỳnh, Cao Minh Tiến

Tài chính

2017

Tóm tắt

Nội dung giáo trình “Quản lý dnah mục đầu tư” gồm 5 chương, bao hàm những vấn đề cơ bản về quản lý danh mục đầu tư, thị trường hiệu quả, tài chính hành vi, xây dựng danh mục, lựa chọn danh mục đầu tư, chiến lược quản lý danh mục đầu tư và đánh giá hiệu quả quản lý danh mục đầu tư.

+ Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý danh mục đầu tư.

+ Chương 2: Thị trường hiệu quả và tài chính hành vi.

+ Chương 3: Xây dựng danh mục đầu tư

+ Chương 4: Chiến lược quản lý danh mục đầu tư.

+ Chương 5: Đánh giá hiệu quả quản lý danh mục quản lý đầu tư

Trích dẫn

Hoàng Văn Quỳnh, Cao Minh Tiến. Giáo trình quản lý danh mục đầu tư. Tài chính, 2017

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản lý danh mục đầu tưĐầu tư tài chính InvestementsGiáo trình quản trị xuất nhập khẩu
Giáo trình quản lý danh mục đầu tưĐầu tư tài chính InvestementsGiáo trình quản trị xuất nhập khẩu

Mã QR

Giáo trình quản lý danh mục đầu tư

Nội dung

  • Thứ Tư, 14:00 16/02/2022

Tags: