普通话语音训练教程-发音练习手册 – Giáo trình Luyện ngữ âm tiếng Phổ thông Trung Quốc: Hướng dẫn luyện phát âm

Cuốn sách tập trung vào việc kết hợp các kiến thức cơ bản của luyện phát âm tiếng Phổ thông Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giáo viên tiểu học, trung học và sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

普通话语音训练教程-发音练习手册 – Giáo trình Luyện ngữ âm tiếng Phổ thông Trung Quốc: Hướng dẫn luyện phát âm

宋欣桥

商务印书馆

2020

Tóm tắt

Cuốn sách tập trung vào việc kết hợp các kiến ​​thức cơ bản của luyện phát âm tiếng Phổ thông Trung Quốc và cố gắng làm cho các kiến ​​thức cơ bản ngắn gọn và chính xác, đồng thời việc luyện phát âm có mục đích và phù hợp hơn. Việc đào tạo giọng nói có tính đến phạm vi bao phủ của các khu vực phương ngữ khác nhau, đồng thời cung cấp các tài liệu phong phú và thiết thực để luyện giọng Quan Thoại. Để đáp ứng nhu cầu dạy phát âm tiếng Phổ thông Trung Quốc của giáo viên tiểu học, trung học và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, nội dung của phương pháp dạy phát âm tiếng Phổ thông Trung Quốc cũng được biên soạn, trong đó có phần phân tích những khó khăn chính của việc phát âm, phần mở đầu. cách phát âm và cách sử dụng các tài liệu luyện tập. Kết hợp với việc luyện ngữ âm của các từ thông dụng và các phương pháp giảng dạy về chữ cái đầu, tiếng cuối và âm của tiếng Quan Thoại được giải thích. Sau một mỗi chương đều có câu hỏi tư duy, tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc củng cố kiến ​​thức đã học.

Trích dẫn

宋欣桥, 普通话语音训练教程-发音练习手册,,商务印书馆, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

普通话语音训练教程-发音练习手册 – Giáo trình Luyện ngữ âm tiếng Phổ thông Trung Quốc: Hướng dẫn luyện phát âm实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng 语义学 – Ngữ nghĩa học
普通话语音训练教程-发音练习手册 – Giáo trình Luyện ngữ âm tiếng Phổ thông Trung Quốc: Hướng dẫn luyện phát âm实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng 语义学 – Ngữ nghĩa học

Mã QR

普通话语音训练教程-发音练习手册

Nội dung

  • Thứ Tư, 13:30 16/02/2022