Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC (7220204)

Ngữ pháp tiếng Trung hiện đại trung cấpGiáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại: sơ – trung cấpGiáo trình Hán ngữ Boya sơ cấp IGiáo trình Hán ngữ Boya sơ cấp II
Ngữ pháp tiếng Trung hiện đại trung cấpGiáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại: sơ – trung cấpGiáo trình Hán ngữ Boya sơ cấp IGiáo trình Hán ngữ Boya sơ cấp II
Tài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 1Tài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 2Tài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 3发展汉语中级阅读 I - Phát triển Hán ngữ Trung cấp: Đọc hiểu I
Tài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 1Tài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 2Tài liệu luyện thi năng lực Hán ngữ HSK cấp 3发展汉语中级阅读 I - Phát triển Hán ngữ Trung cấp: Đọc hiểu I
345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 3345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 4公司汉语 – Tiếng Trung doanh nghiệpHSK口试(高级)全真模拟试题集 – Tuyển tập đề thi nói HSK (nâng cao): Trọn bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế
345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 3345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 4公司汉语 – Tiếng Trung doanh nghiệpHSK口试(高级)全真模拟试题集 – Tuyển tập đề thi nói HSK (nâng cao): Trọn bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế
新丝路中级速成商务汉语II – Con đường tơ lụa: Giáo trình tiếng Trung thương mại cấp tốc trung cấp II汉语水平口语考试高级应试指南 – Tài liệu hướng dẫn Kỳ thi nói HSK nâng cao高级汉语阅读与写作教程 I – Giáo trình đọc và viết tiếng Trung nâng cao I汉语研究方法导引 – Hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu Hán ngữ
新丝路中级速成商务汉语II – Con đường tơ lụa: Giáo trình tiếng Trung thương mại cấp tốc trung cấp II汉语水平口语考试高级应试指南 – Tài liệu hướng dẫn Kỳ thi nói HSK nâng cao高级汉语阅读与写作教程 I – Giáo trình đọc và viết tiếng Trung nâng cao I汉语研究方法导引 – Hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu Hán ngữ
认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I语义学 – Ngữ nghĩa học 语义学教程 – Giáo trình Ngữ nghĩa học 新编当代翻译理论 – Lý thuyết dịch đương đại (phiên bản mới)
认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I语义学 – Ngữ nghĩa học 语义学教程 – Giáo trình Ngữ nghĩa học 新编当代翻译理论 – Lý thuyết dịch đương đại (phiên bản mới)
实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng 普通话语音训练教程-发音练习手册 – Giáo trình Luyện ngữ âm tiếng Phổ thông Trung Quốc: Hướng dẫn luyện phát âm越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán发展汉语高级口语I – Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ I
实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng 普通话语音训练教程-发音练习手册 – Giáo trình Luyện ngữ âm tiếng Phổ thông Trung Quốc: Hướng dẫn luyện phát âm越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán发展汉语高级口语I – Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ I
发展汉语高级口语II– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ II发展汉语高级听力 I– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Luyện Nghe I博雅汉语.高级飞翔篇 I– Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp I博雅汉语.高级飞翔篇 II – Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp II
发展汉语高级口语II– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ II发展汉语高级听力 I– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Luyện Nghe I博雅汉语.高级飞翔篇 I– Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp I博雅汉语.高级飞翔篇 II – Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp II
Giáo trình chuẩn HSK 1Giáo trình chuẩn HSK 1 Sách bài tậpGiáo trình chuẩn HSK 2Giáo trình chuẩn HSK 2 Sách bài tập
Giáo trình chuẩn HSK 1Giáo trình chuẩn HSK 1 Sách bài tậpGiáo trình chuẩn HSK 2Giáo trình chuẩn HSK 2 Sách bài tập
Giáo trình chuẩn HSK 3Giáo trình chuẩn HSK 3 Sách bài tậpGiáo trình chuẩn HSK 4 Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 4 Sách bài tập Tập 1
Giáo trình chuẩn HSK 3Giáo trình chuẩn HSK 3 Sách bài tậpGiáo trình chuẩn HSK 4 Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 4 Sách bài tập Tập 1
Giáo trình chuẩn HSK 4 Tập 2Giáo trình chuẩn HSK 4 Sách bài tập Tập 2Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 1
Giáo trình chuẩn HSK 4 Tập 2Giáo trình chuẩn HSK 4 Sách bài tập Tập 2Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 1
Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 2Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2Giáo trình chuẩn HSK 6 Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 6 Sách bài tập Tập 1
Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 2Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2Giáo trình chuẩn HSK 6 Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 6 Sách bài tập Tập 1
Giáo trình chuẩn HSK 6 Tập 2Giáo trình chuẩn HSK 6 Sách bài tập Tập 2301 câu đàm thoại tiếng HoaGiáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I Tập 1
Giáo trình chuẩn HSK 6 Tập 2Giáo trình chuẩn HSK 6 Sách bài tập Tập 2301 câu đàm thoại tiếng HoaGiáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I Tập 1
Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I Tập 2Giáo trình Hán ngữ Tập 1 quyển thượng – Phiên bản mớiGiáo trình Hán ngữ Tập 1 quyển hạ – Phiên bản mớiGiáo trình Phát triển Hán ngữ tổng hợp Sơ cấp I Tập 1
Giáo trình Hán ngữ Boya trung cấp I Tập 2Giáo trình Hán ngữ Tập 1 quyển thượng – Phiên bản mớiGiáo trình Hán ngữ Tập 1 quyển hạ – Phiên bản mớiGiáo trình Phát triển Hán ngữ tổng hợp Sơ cấp I Tập 1
Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc: Trình độ tiền trung cấp Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc: Trình độ trung cấp
Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc: Trình độ tiền trung cấp Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc: Trình độ trung cấp