发展汉语高级听力 I– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Luyện Nghe I

Cuốn sách với tổng cộng 30 bài học, phù hợp với người học đã học được 3500-4000 từ thông dụng và có trình độ nghe tiếng Trung ở mức trung cấp. Cuốn sách này có các chủ đề mới lạ, nội dung phong phú và thiết thực, đồng thời kết hợp khái niệm dạy học theo nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành bộ giáo trình này, người học có thể cải thiện toàn diện khả năng nghe và hiểu tiếng Trung nâng cao.

发展汉语高级听力 I– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Luyện Nghe I

傅由

北京语言大学出版社

2020

Tóm tắt

Phát triển Hán ngữ là giáo trình kế hoạch “Năm năm thứ mười một” dành cho giáo dục đại học phổ thông, trên cơ sở kế thừa cấu trúc tốt của nguyên tác “Phát triển Hán ngữ”, theo kịp thời đại. Bộ giáo trình này có tổng cộng 34 tập áp dụng phương thức giảng dạy ngoại ngữ và biên soạn sách giáo khoa “kết hợp rèn luyện năng lực ngoại ngữ toàn diện với rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ đặc biệt”. Có ba cấp độ, chia theo chiều ngang thành năm bộ: tổng hợp , nghe, nói, đọc và viết. Trong số đó, bộ sách tổng hợp là tài liệu giảng dạy chính, và bộ sách nói, nghe, đọc và viết là tài liệu giảng dạy hỗ trợ.

Mục tiêu chung của bộ giáo trình này là phát triển toàn diện và nâng cao năng lực tiếng Trung của người học, khả năng giao tiếp tiếng Trung, khả năng sử dụng tiếng Trung toàn diện, hứng thú học tiếng Trung, năng lực học tiếng Trung.

Cuốn sách với tổng cộng 30 bài học, phù hợp với người học đã học được 3500-4000 từ thông dụng và có trình độ nghe tiếng Trung ở mức trung cấp. Cuốn sách này có các chủ đề mới lạ, nội dung phong phú và thiết thực, đồng thời kết hợp khái niệm dạy học theo nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành bộ giáo trình này, người học có thể cải thiện toàn diện khả năng nghe và hiểu tiếng Trung nâng cao.

Giáo trình Luyện nghe I bao gồm hai phần “Bài tập và Hoạt động” và “Văn bản và đáp án” được ràng buộc độc lập, không chỉ đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giáo viên mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh ôn tập hoặc tự học.

Trích dẫn

傅由, 发展汉语高级听力 I,,北京语言大学出版社, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

发展汉语高级听力 I– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Luyện Nghe I发展汉语高级口语I – Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ I越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán
发展汉语高级听力 I– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Luyện Nghe I发展汉语高级口语I – Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ I越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán

Mã QR

发展汉语高级听力 I– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Luyện Nghe I

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:00 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình Kinh tế môi trường

Thứ Năm, 09:46 17/02/2022

Giáo trình kinh tế học vi mô

Thứ Năm, 09:01 17/02/2022

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Thứ Năm, 08:17 17/02/2022

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab (Tập 1)

Thứ Năm, 08:10 17/02/2022

发展汉语高级口语II– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ II

Thứ Năm, 08:07 17/02/2022

Video giới thiệu