发展汉语高级口语II– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ II

Cuốn sách 发展汉语高级口语II– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ II phù hợp với những người học tiếng Trung đã có trình độ tiếng Trung sơ cấp và cao cấp, đã nắm vững ngữ pháp và cách diễn đạt tiếng Trung tổng quát và về cơ bản đã nắm được 3500-4000 từ vựng

发展汉语高级口语II– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ II

李禄兴, 王瑞

北京语言大学出版社

2020

Tóm tắt

Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ II nằm trong Bộ Giáo trình Phát triển Hán ngữ, đây là Bộ giáo trình chính thống được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu về Giáo dục Hán ngữ Quốc tế của Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh – đơn vị số một trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Trung Quốc cho người nước ngoài, được ứng dụng giảng dạy rộng rãi tại các trường học của Trung Quốc và hiện đang được một số trường ĐH ở Việt Nam sử dụng. Với những cập nhật về tư duy dạy và học tiên tiến nhất, cũng như nội dung và hình thức mang tính ứng dụng cao, phù hợp với xã hội hiện đại, “Giáo trình Phát triển Hán ngữ” giúp bạn nhanh chóng tự Phát triển tiếng Trung một cách có hệ thống và hiệu quả, để bạn có thể GIAO TIẾP và có đủ hệ thống kiến thức, năng lực THI HSK.

Cuốn sách 发展汉语高级口语II– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ II phù hợp với những người học tiếng Trung đã có trình độ tiếng Trung sơ cấp và cao cấp, đã nắm vững ngữ pháp và cách diễn đạt tiếng Trung tổng quát và về cơ bản đã nắm được 3500-4000 từ vựng Cuốn sách gồm 15 bài học giúp bạn Nâng cao khả năng nói – giao tiếp tiếng Trung, qua đó sử dụng tiếng Trung như một công cụ giao tiếp chứ không đơn thuần là học lý thuyết. Mục tiêu quan trọng nhất là vận dụng ngôn ngữ hiệu quả trong thực tế giao tiếp hàng ngày.

Trích dẫn

李禄兴, 王瑞, 发展汉语高级口语II,,北京语言大学出版社, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

发展汉语高级口语II– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ II实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng 新编当代翻译理论 – Lý thuyết dịch đương đại (phiên bản mới)
发展汉语高级口语II– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ II实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng 新编当代翻译理论 – Lý thuyết dịch đương đại (phiên bản mới)

Mã QR

发展汉语高级口语II– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ II

Nội dung

  • Thứ Năm, 08:07 17/02/2022