Giáo trình Pháp luật đại cương

Giáo trình trình bày các nội dung về: Đại cương về Nhà nước; đại cương về Pháp luật; hệ thống Pháp luật Việt Nam; luật Dân sự

Giáo trình Pháp luật đại cương

Vũ Thị Hồng Vân

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

“Giáo trình Pháp luật đại cương” được biên soạn trên cơ sở quán triệt những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và không ngừng tăng cường hiệu lực của bộ máy nhà nước. Bên cạnh những nội dung theo chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, giáo trình này còn đề cập thêm những nội dung mới của Bộ luật Dân sự, các văn bản quy phạm pháp luật mà Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành khi tham gia Tổ chức Thương mại thế giới WTO.

“Giáo trình Pháp luật đại cương” dùng trong việc giảng dạy và học tập môn học Pháp luật đại cương cho sinh viên hệ đại học khối ngành kinh tế. Mục đích của giáo trình là nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về Nhà nước và pháp luật nói chung và đặc biệt là những kiến thức về Nhà nước và Pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ bước đầu có khả năng vận dụng pháp luật vào thực tế đời sống và công việc sau này của mình.

Nội dung giáo trình chia thành 4 chương:

. Chương 1: Đại cương về Nhà nước

. Chương 2: Đại cương về Pháp luật

. Chương 3: Hệ thống pháp luật Việt Nam

. Chương 4: Luật dân sự

Trích dẫn

Vũ Thị Hồng Vân. Giáo trình Pháp luật đại cương. Giáo dục Việt Nam,2014

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Giáo trình Pháp luật đại cươngGiáo trình trang bị điện ô tôCơ sở thiết kế máy và chi tiết máy
Giáo trình Pháp luật đại cươngGiáo trình trang bị điện ô tôCơ sở thiết kế máy và chi tiết máy

Mã QR

Giáo trình Pháp luật đại cương

Nội dung

  • Thứ Tư, 21:14 16/02/2022