Thí nghiệm điện ô tô

Giáo trình trình bày khái niệm chung về thí nghiệm điện ô tô, thí nghiệm các thiết bị cung cấp và tiêu thụ điện trên ô tô, thí nghiệm chuẩn đoán hệ thống điện trên ô tô hiện đại

Thí nghiệm điện ô tô

Nguyễn Huy Trưởng (ch.b)

Thống kê

2019

Tóm tắt

Trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu và đặc biệt hơn trong ngành ô tô, việc thử nghiệm các cụm, hệ thống trên thiết bị thực tế là rất cần thiết. Đặc điểm của các thiết bị thuộc hệ thống điện ô tô là các cụm, chi tiết làm việc độc lập hoặc phối hợp thành hệ thống. Chính vì vậy, để toàn bộ hệ thống làm việc ổn định, chính xác chúng ta phải tiến hành thử nghiệm, kiểm tra, nhất là các cụm, hệ thống chính như: Động cơ, hệ thống truyền lực, hệ thống phanh, hệ thống lái, hệ thống treo, hệ thống điện…Ngoài ra, ngày nay trên các xe hiện đại, hệ thống điện ngày càng phức tạp và làm việc yêu cầu độ chính xác cao. Do vậy, công việc thử nghiệm các cụm, hệ thống này ngày càng có vai trò quan trọng.

Trước những yêu cầu này, giáo trình “Thí nghiệm điện ô tô” được biên soạn nhằm phục vụ việc đào tạo đại học, sau đại học của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Nội dung giáo trình gồm 3 chương, cụ thể như sau:

. Chương 1: Khái niệm chung về thí nghiệm điện ô tô

. Chương 2: Thí nghiệm các thiết bị cung cấp và tiêu thụ điện trên ô tô

. Chương 3: Thí nghiệm chẩn đoán hệ thống điện trên ô tô hiện đại

Trích dẫn

Nguyễn Huy Trưởng(ch.b). Thí nghiệm điện ô tô. Thống kê,2019

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Thí nghiệm điện ô tôKỹ thuật điện ô tô Giáo trình thực hành thân vỏ ô tô
Thí nghiệm điện ô tô
Kỹ thuật điện ô tô Giáo trình thực hành thân vỏ ô tô

Mã QR

Thí nghiệm điện ô tô

Nội dung

  • Thứ Tư, 21:04 16/02/2022