Lý thuyết động cơ đốt trong

Trình bày khái quát về động cơ đốt trong; chu trình lý tưởng và thực tế của động cơ đốt trong; môi chất công tác; những thông số chỉ thị, có ích và cân bằng nhiệt; trao đổi môi chất trong động cơ hai kì; hình thành hoá khí trong động cơ và đặc tính của động cơ

Lý thuyết động cơ đốt trong

Phạm Minh Tuấn

Khoa học và Kỹ thuật

2013

Tóm tắt

Môn “Lý thuyết động cơ đốt trong” là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản và cốt lõi nhất của chuyên ngành Động cơ đốt trong.

Nhằm giúp sinh viên tài liệu tham khảo trong quá trình học môn “Lý thuyết động cơ đốt trong” tác giả Phạm Minh Tuấn đã viết cuốn giáo trình này theo chương trình đào tạo. Trong cuốn sách, tác giả đã cố gắng thể hiện tính kế thừa những giáo trình, tài liệu truyền thống của chuyên ngành, đồng thời cập nhật những kiến thức hiện đại đang được áp dụng rọng rãi trong thực tế về công nghệ động cơ đốt trong.

Nội dung giáo trình gồm 8 chương:

. Chương 1: Khái quát về động cơ đốt trong

. Chương 2: Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong

. Chương 3: Môi chất công tác

. Chương 4: Chu trình thực tế của động cơ đốt trong

. Chương 5: Những thông số chỉ thị, có ích và căn bản nhiệt

. Chương 6: Trao đổi môi chất trong động cơ hai kỳ

. Chương 7: Hình thành hòa khí trong động cơ

. Chương 8: Đặc tính động cơ

Trích dẫn

Phạm Minh Tuấn.Lý thuyết động cơ đốt trong.Khoa học và Kỹ thuật, 2013

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Lý thuyết động cơ đốt trongCấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tôGiáo trình thực hành thân vỏ ô tô
Lý thuyết động cơ đốt trongCấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tôGiáo trình thực hành thân vỏ ô tô

Mã QR

Lý thuyết động cơ đốt trong

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:18 16/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Kỹ thuật điện ô tô

Thứ Tư, 15:08 16/02/2022

Giáo trình vẽ kỹ thuật

Thứ Tư, 15:08 16/02/2022

Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuế

Thứ Tư, 14:53 16/02/2022

越汉翻译教程 – Giáo trình Phiên dịch Việt - Hán

Thứ Tư, 14:48 16/02/2022

Thiết kế Logic mạch số

Thứ Tư, 14:40 16/02/2022