Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Cuốn sách “Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab” được trình bày thành các bài thí nghiệm, mỗi thí nghiệm, đều có phần tóm tắt lý thuyết, hướng dẫn viết chương trình điều hành và hướng dẫn thực hiện, cuối cùng là kết quả thể hiện trên màn hình máy tính hoặc trên máy hiện sóng.

Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Hồ Văn Sung

Khoa học và Kỹ thuật

2008

Tóm tắt

Cuốn sách “Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab” được trình bày thành các bài thí nghiệm, mỗi thí nghiệm, đều có phần tóm tắt lý thuyết, hướng dẫn viết chương trình điều hành và hướng dẫn thực hiện, cuối cùng là kết quả thể hiện trên màn hình máy tính hoặc trên máy hiện sóng.

Nội dung cuốn sách được thể hiện thành các bài thí nghiệm:

+ Thí nghiệm 1: Tín hiệu và các phương pháp biến đổi tín hiệu

+ Thí nghiệm 2: Nghiên cứu các tính chất của các hệ thống LTI

+ Thí nghiệm 3: Phổ tần số của tín hiệu-biến đổi Fourier thời gian rời rạc

+ Thí nghiệm 4: Biến đổi Z

+ Thí nghiệm 5: Biểu diễn hệ thống LTI trên lĩnh vực tần số

+ Thí nghiệm 6: DFT, FFT và phân tích phổ

+ Thí nghiệm 7: Xử lý số tín hiệu thời gian liên tục

+ Thí nghiệm 8: Thiết kế các mạch lọc số IIR

+ Thí nghiệm 9: Thiết kế mạch lọc FIR

+ Thí nghiệm 10: Thiết kế và mô phỏng các mạch lọc NYQUIST

+ Thí nghiệm 11: Cấu trúc và thực thi các mạch lọc số

+ Thí nghiệm 12: Xử lý các tín hiệu thống kê

+ Thí nghiệm 13: Xử lý tín hiệu đa tốc độ và dàn lọc

+ Thí nghiệm 14: Xử lý tín hiệu thời gian thực dùng TMS 320C6711

Trích dẫn

Hồ Văn Sung. Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab. Khoa học và Kỹ thuật, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Thực hành xử lý số tín hiệu với MatlabModem truyền số liệuGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Modem truyền số liệu

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Mã QR

Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Nội dung

  • Thứ Tư, 22:31 16/02/2022