Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Cuốn sách “Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab” được trình bày thành các bài thí nghiệm, mỗi thí nghiệm, đều có phần tóm tắt lý thuyết, hướng dẫn viết chương trình điều hành và hướng dẫn thực hiện, cuối cùng là kết quả thể hiện trên màn hình máy tính hoặc trên máy hiện sóng.

Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Hồ Văn Sung

Khoa học và Kỹ thuật

2008

Tóm tắt

Cuốn sách “Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab” được trình bày thành các bài thí nghiệm, mỗi thí nghiệm, đều có phần tóm tắt lý thuyết, hướng dẫn viết chương trình điều hành và hướng dẫn thực hiện, cuối cùng là kết quả thể hiện trên màn hình máy tính hoặc trên máy hiện sóng.

Nội dung cuốn sách được thể hiện thành các bài thí nghiệm:

+ Thí nghiệm 1: Tín hiệu và các phương pháp biến đổi tín hiệu

+ Thí nghiệm 2: Nghiên cứu các tính chất của các hệ thống LTI

+ Thí nghiệm 3: Phổ tần số của tín hiệu-biến đổi Fourier thời gian rời rạc

+ Thí nghiệm 4: Biến đổi Z

+ Thí nghiệm 5: Biểu diễn hệ thống LTI trên lĩnh vực tần số

+ Thí nghiệm 6: DFT, FFT và phân tích phổ

+ Thí nghiệm 7: Xử lý số tín hiệu thời gian liên tục

+ Thí nghiệm 8: Thiết kế các mạch lọc số IIR

+ Thí nghiệm 9: Thiết kế mạch lọc FIR

+ Thí nghiệm 10: Thiết kế và mô phỏng các mạch lọc NYQUIST

+ Thí nghiệm 11: Cấu trúc và thực thi các mạch lọc số

+ Thí nghiệm 12: Xử lý các tín hiệu thống kê

+ Thí nghiệm 13: Xử lý tín hiệu đa tốc độ và dàn lọc

+ Thí nghiệm 14: Xử lý tín hiệu thời gian thực dùng TMS 320C6711

Trích dẫn

Hồ Văn Sung. Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab. Khoa học và Kỹ thuật, 2008.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Thực hành xử lý số tín hiệu với MatlabModem truyền số liệuGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Modem truyền số liệu

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Mã QR

Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Nội dung

  • Thứ Tư, 22:31 16/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

TV Digital

Thứ Tư, 22:17 16/02/2022

Giáo trình Pháp luật đại cương

Thứ Tư, 21:14 16/02/2022

Thí nghiệm điện ô tô

Thứ Tư, 21:04 16/02/2022

Lý thuyết động cơ đốt trong

Thứ Tư, 15:18 16/02/2022

Kỹ thuật điện ô tô

Thứ Tư, 15:08 16/02/2022