Modem truyền số liệu

Modem là một trong những thiết bị tham gia rất lớn vào mạng số liệu công cộng. Theo thời gian vị trí của nó được khẳng định, đặc biệt là trong bối cảnh cực thịnh của mạng Internet hiện nay.

Modem truyền số liệu

Nguyễn Hồng Sơn; Hoàng Đức Hải

Giáo dục

2000

Tóm tắt

Modem là một trong những thiết bị tham gia rất lớn vào mạng số liệu công cộng. Theo thời gian vị trí của nó được khẳng định, đặc biệt là trong bối cảnh cực thịnh của mạng Internet hiện nay.

Cuốn sách được trình bày theo hướng từ ứng dụng đến các khía cạnh hệ thống của thiết bị, nội dung được chia làm 2 phần:

+ Phần 1: Modem và ứng dụng nhằm cung cấp những yếu tố căn bản, thiết thực về sử dụng cho người dùng modem.

+ Phần 2: Cơ sở kỹ thuật và hệ thống nhằm cung cấp những căn bản về kỹ thuật được sử dụng trong modem. Đối tượng của phần này chủ yếu là sinh viên chuyên ngành. Điều cần nói rõ là hiện nay một số nhà cung cấp thêm vào modem dịch vụ Fax nhưng phải có hỗ trợ từ đầu cuối máy tính và gọi là Modem/Fax. Tuy nhiên Modem/Fax không thể thay cho máy Fax, và kỹ thuật Fax là vấn đề thuộc về cuốn sách khác. Ở đây chỉ đề cập đến modem theo bản chất kỹ thuật và ứng dụng vốn có của nó.

Trích dẫn

Nguyễn Hồng Sơn; Hoàng Đức Hải. Modem truyền số liệu. Giáo dục, 2000.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Modem truyền số liệuKỹ thuật truyền số liệuGiáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Modem truyền số liệu

Kỹ thuật truyền số liệu

Giáo trình hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu

Mã QR

Modem truyền số liệu

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:26 15/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình dao động kỹ thuật trong thiết kế cơ khí

Thứ Ba, 13:16 15/02/2022

Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Thứ Ba, 13:14 15/02/2022

The design and implementation of Geographic Information Systems

Thứ Ba, 13:08 15/02/2022

认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I

Thứ Ba, 10:40 15/02/2022

Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tô

Thứ Ba, 10:32 15/02/2022

Video giới thiệu