Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Giáo trình Kế toán tài chính Phần 1&2 được tập thể giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán trường ĐHCN hà Nội biên soạn

Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Trương Thanh Hằng

Thống kê

2020

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng đổi mới và hoàn thiện cùng với sự đổi mới, phát triển của đất nước. Với xu thế đó, kế toán – một công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu, ngày càng đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin kinh tế tài chính trong nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán trình độ đại học theo chuẩn CDIO và đáp ứng các yêu cầu tìm hiểu của sinh viên ngoài ngành các yêu cầu nghiên cứu của kế toán trưởng, kế toán viên, kiểm toán viên, các nhà quản trị và những người có quan tâm, Khoa Kế toán – Kiểm toán trường ĐHCN Hà Nội tổ chức biên soạn cuốn “Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2” .

Giáo trình gồm 8 chương:

+ Chương 1: Tổng quan chung về kế toán t ài chính.

+ Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu.

+ Chương 3: kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.

+ Chương 4: kế toán tài sản cố định.

+ Chương 5: kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Chương 6: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

+ Chương 7: kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả.

+ Chương 8: Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

Trích dẫn

Trương Thanh Hằng. Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2, Thống kê, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan


Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2
Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Cornerstones of Cost Managemen

Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Cornerstones of Cost Managemen

Mã QR

Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:14 15/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

The design and implementation of Geographic Information Systems

Thứ Ba, 13:08 15/02/2022

认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I

Thứ Ba, 10:40 15/02/2022

Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tô

Thứ Ba, 10:32 15/02/2022

Ô tô thế hệ mới: Điện lạnh ô tô

Thứ Ba, 10:09 15/02/2022

Security analysis phân tích chứng khoán

Thứ Ba, 10:03 15/02/2022

Video giới thiệu