Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Giáo trình Kế toán tài chính Phần 1&2 được tập thể giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán trường ĐHCN hà Nội biên soạn

Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Trương Thanh Hằng

Thống kê

2020

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, hệ thống kế toán Việt Nam đã không ngừng đổi mới và hoàn thiện cùng với sự đổi mới, phát triển của đất nước. Với xu thế đó, kế toán – một công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu, ngày càng đáp ứng tốt hơn với nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin kinh tế tài chính trong nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán trình độ đại học theo chuẩn CDIO và đáp ứng các yêu cầu tìm hiểu của sinh viên ngoài ngành các yêu cầu nghiên cứu của kế toán trưởng, kế toán viên, kiểm toán viên, các nhà quản trị và những người có quan tâm, Khoa Kế toán – Kiểm toán trường ĐHCN Hà Nội tổ chức biên soạn cuốn “Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2” .

Giáo trình gồm 8 chương:

+ Chương 1: Tổng quan chung về kế toán t ài chính.

+ Chương 2: Kế toán tiền và các khoản phải thu.

+ Chương 3: kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.

+ Chương 4: kế toán tài sản cố định.

+ Chương 5: kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Chương 6: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

+ Chương 7: kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả.

+ Chương 8: Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

Trích dẫn

Trương Thanh Hằng. Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2, Thống kê, 2020.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan


Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2
Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Cornerstones of Cost Managemen

Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Kế toán tài chính = Fianancial Accounting Tập 1Cornerstones of Cost Managemen

Mã QR

Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:14 15/02/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

The design and implementation of Geographic Information Systems

Thứ Ba, 13:08 15/02/2022

Smart Internet of Things Projects

Thứ Ba, 11:07 15/02/2022

Internet of Things with ESP8266

Thứ Ba, 10:46 15/02/2022

认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I

Thứ Ba, 10:40 15/02/2022

Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tô

Thứ Ba, 10:32 15/02/2022

Video giới thiệu