The design and implementation of Geographic Information Systems

"The Design & Implementation of Geographic Information Systems is an effective reality check for those looking to implement a GIS." (GIS Monitor, June 2003)

The design and implementation of Geographic Information Systems

John E.Harmon; Steven J. Anderson

John Wiley & Sons, Inc.

2003

Abstract

An authoritative guide to strategic planning and implementation of GIS
The Design and Implementation of Geographic Information Systems provides a unique nuts-and-bolts perspective of enterprise GIS design, a geographic information system that meets the needs of numerous users across multiple units in an organization. This hands-on guide offers in-depth, up-to-date material on issues of spatial data when designing and implementing enterprise GIS, along with insightful, illustrative examples.

From the predesign planning stages dealing with assessment, requirement analysis, organizational issues, and cost analysis, to integrating legacy MIS systems and preparing for future developments in database design, this user-friendly book addresses all the fundamental aspects of the design and implementation of GIS, regardless of software or hardware. It offers helpful "decision trees" to assist in strategic planning, as well as proven strategies for application development, interface design, and enabling Web-based access. Numerous case studies and examples from the private and public sectors demonstrate how these strategies and approaches play out in the real world.

As GIS becomes increasingly integrated with traditional MIS/IT database systems, GIS practitioners and MIS/IT managers will find The Design and Implementation of Geographic Information Systems a reliable, go-to resource.

Citation

Harmon, John E., and Steven J. Anderson. The design and implementation of geographic information systems. John Wiley & Sons, 2003.

Collection

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Related document

The design and implementation of Geographic Information SystemsDistributed Virtual WorldsNgôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng
The design and implementation of Geographic Information SystemsDistributed Virtual WorldsNgôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng

Mã QR

The design and implementation of Geographic Information Systems

Content

  • Thứ Ba, 13:08 15/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I

Thứ Ba, 10:40 15/02/2022

Cấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tô

Thứ Ba, 10:32 15/02/2022

Ô tô thế hệ mới: Điện lạnh ô tô

Thứ Ba, 10:09 15/02/2022

Security analysis phân tích chứng khoán

Thứ Ba, 10:03 15/02/2022

Giáo trình quản trị xuất nhập khẩu

Thứ Ba, 09:50 15/02/2022