Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng

Sự phát triển của C++ đã trải qua nhiều chặng đường với nhiều phiên bản khác nhau. Tài liệu này sử dụng phiên bản của hãng Borland - Borland C 3.1 để giới thiệu về ngôn ngữ C++. Đây là trình biên dịch rất tiện cho việc nghiên cứu cũng như thiết kế các phần mềm.

Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng

Dương Tử Cường

Khoa học kỹ thuật

2005

Tóm tắt

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên nhiều tài liệu khác nhau và trên kinh nghiệm của chính tác giả khi làm việc với C++. Khác với nội dung của một số tài liệu khác, cuốn sách này được biên soạn để bạn đọc có thể làm việc ngay với C++ mà không phải biết về ngôn ngữ C. Nội dung của cuốn sách được chia làm 2 phần, bao gồm 11 chương:

Phần I: C++ Lập trình cơ bản, bao gồm 6 chương:

+ Chương I: Các khái niệm cơ bản về C++;

+ Chương II: Các hàm và các dòng nhập xuất;

+ Chương III: Các phép toán và câu lệnh điều khiển;

+ Chương IV: Bộ tiền xử lý;

+ Chương V: Biến con trỏ, biến tham chiếu và hàm;

+ Chương VI: Các kiểu dữ liệu phức tạp;

Phần II: Lập trình hướng đối tượng, bao gồm 5 chương:

+ Chương VII: Lớp và đối tượng;

+ Chương VIII: Tính kế thừa;

+ Chương IX: Định nghĩa chồng các hàm và toán tử;

+ Chương X: Tính tương ứng bội;

+ Chương XI: Thư viện các dòng lệnh nhập xuất

Trích dẫn

Dương Tử Cường. "Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng". Khoa học kỹ thuật, 2005

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Tài liệu liên quan

Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượngGiáo trình cơ sở lập trình nhúngGiáo trình kỹ thuật lập trình
Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượngGiáo trình cơ sở lập trình nhúngGiáo trình kỹ thuật lập trình

Mã QR

Giáo trình ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:39 14/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Quản trị sản xuất và dịch vụ: Lý thuyết và bài tập

Thứ Hai, 15:07 14/02/2022

高级汉语阅读与写作教程 I – Giáo trình đọc và viết tiếng Trung nâng cao I

Thứ Hai, 14:59 14/02/2022

Quản trị chiến lược

Thứ Hai, 14:49 14/02/2022

汉语水平口语考试高级应试指南 – Tài liệu hướng dẫn Kỳ thi nói HSK nâng cao

Thứ Hai, 14:44 14/02/2022

Quản trị chiến lược Khái niệm và các tình huống

Thứ Hai, 14:17 14/02/2022