Quản trị sản xuất và dịch vụ: Lý thuyết và bài tập

Cuốn sách này nghiên cứu những vấn đề quản trị đối với cả hai loại doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm vật chất và tạo ra các sản phẩm dịch vụ

Quản trị sản xuất và dịch vụ: Lý thuyết và bài tập

Đồng Thị Thanh Phương

Lao động – xã hội

2011

Tóm tắt

Cuốn sách này nghiên cứu những vấn đề quản trị đối với cả hai loại doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm vật chất và tạo ra các sản phẩm dịch vụ

+ Chương 1: Nhập môn về quản trị sản xuất và dịch vụ

+ Chương 2: Dự báo

+ Chương 3: Quyết định về sản phẩm, dịch vụ, công suất, công nghệ và thiết bị

+ Chương 4: Xác định địa điểm của doanh nghiệp

+ Chương 5: Những chiến lược hoạch định tổng hợp

+ Chương 6: Lập lịch trình sản xuất

+ Chương 7: Quản trị hàng tồn kho

+ Chương 8: Hoạch định nhu cầu vật tư

+ Chương 9: Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng trong các doanh nghiệp dịch vụ

+ Chương 10: Bố trí mặt bằng

Trích dẫn

Đồng Thị Thanh Phương. Quản trị sản xuất và dịch vụ: Lý thuyết và bài tập. Lao động – xã hội. 2011.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quản trị sản xuất và dịch vụ: Lý thuyết và bài tậpMột đời quản trịBài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại Tập 2

Quản trị sản xuất và dịch vụ: Lý thuyết và bài tập

Một đời quản trịBài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại Tập 2

Mã QR

Quản trị sản xuất và dịch vụ: Lý thuyết và bài tập

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:07 14/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

高级汉语阅读与写作教程 I – Giáo trình đọc và viết tiếng Trung nâng cao I

Thứ Hai, 14:59 14/02/2022

Quản trị chiến lược

Thứ Hai, 14:49 14/02/2022

汉语水平口语考试高级应试指南 – Tài liệu hướng dẫn Kỳ thi nói HSK nâng cao

Thứ Hai, 14:44 14/02/2022

Quản trị chiến lược Khái niệm và các tình huống

Thứ Hai, 14:17 14/02/2022

新丝路中级速成商务汉语II – Con đường tơ lụa: Giáo trình tiếng Trung thương mại cấp tốc trung cấp II

Thứ Hai, 13:30 14/02/2022