Quản trị chiến lược

Quản trị chiến lược có nguồn gốc là các chính sách kinh doanh, quản trị chiến lược kết hợp các chủ đề hoạch định dài hạn với chiến lược.

Quản trị chiến lược

Hoàng Văn Hải (cb)

Đại học QG Hà Nội

2017

Tóm tắt

Cuốn sách gồm những nội dung chính sau đây:

+ Chương 1: Xác định sứ mạnh và mục tiêu chiến lược

+ Chương 2: Phân tích chiến lược

+ Chương 3: Các giải pháp chiến lược

+ Chương 4: Tái cấu trúc tổ chức và thiết lập hệ thống trợ lực chiến lược

+ Chương 5: Văn hóa và lãnh đạo chiến lược

+ Chương 6: Nhận thức và phản ứng chiến lược

Trích dẫn

Hoàng Văn Hải (Ch.b). Quản trị chiến. Đại học QG Hà Nội. 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Quản trị chiến lượcGiáo trình kinh tế đầu tưHình mẫu lãnh đạo tài năng
Quản trị chiến lượcGiáo trình kinh tế đầu tưHình mẫu lãnh đạo tài năng

Mã QR

Quản trị chiến lược

Nội dung

  • Thứ Hai, 14:49 14/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

汉语水平口语考试高级应试指南 – Tài liệu hướng dẫn Kỳ thi nói HSK nâng cao

Thứ Hai, 14:44 14/02/2022

Quản trị chiến lược Khái niệm và các tình huống

Thứ Hai, 14:17 14/02/2022

新丝路中级速成商务汉语II – Con đường tơ lụa: Giáo trình tiếng Trung thương mại cấp tốc trung cấp II

Thứ Hai, 13:30 14/02/2022

Giáo trình nguyên lý động cơ đốt trong

Thứ Hai, 13:20 14/02/2022

Matlab và ứng dụng trong điều khiển

Thứ Hai, 12:50 14/02/2022