新丝路中级速成商务汉语II – Con đường tơ lụa: Giáo trình tiếng Trung thương mại cấp tốc trung cấp II

Cuốn sách 新丝路中级速成商务汉语II – Con đường tơ lụa: Giáo trình tiếng Trung thương mại cấp tốc trung cấp II phong phú về bài tập, sinh động về hình thức và mang tính thực tiễn cao giúp người học dễ dàng nâng cao trình độ tiếng Trung thương mại.

新丝路中级速成商务汉语II – Con đường tơ lụa: Giáo trình tiếng Trung thương mại cấp tốc trung cấp II

李晓琪、崔华山

北京大学出版社

2019

Tóm tắt

Cuốn sách này là cấp độ trung cấp của loạt bài về Sự sụp đổ của kinh doanh Con đường Tơ lụa mới ở Trung Quốc. Cuốn sách này được chia thành hai tập, mỗi tập 10 bài, nội dung thiết kế được bố cục chặt chẽ xoay quanh giáo trình Trắc nghiệm Tiếng Trung Thương mại (BCT) đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nhân. Giáo trình phong phú về bài tập, sinh động về hình thức, đa dạng về nhiệm vụ và mang tính thực tiễn cao, giúp người học nước ngoài dễ dàng nâng cao trình độ tiếng Trung thương mại và nhanh chóng bước vào thế giới tiếng Trung thương mại.

Trích dẫn

李晓琪、崔华山, 新丝路中级速成商务汉语II, 北京大学出版社, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

新丝路中级速成商务汉语II – Con đường tơ lụa: Giáo trình tiếng Trung thương mại cấp tốc trung cấp II345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 4Ngữ pháp tiếng Trung hiện đại trung cấp
新丝路中级速成商务汉语II – Con đường tơ lụa: Giáo trình tiếng Trung thương mại cấp tốc trung cấp II345 câu khẩu ngữ tiếng Hán tập 4Ngữ pháp tiếng Trung hiện đại trung cấp

Mã QR

新丝路中级速成商务汉语II

Nội dung

  • Thứ Hai, 13:30 14/02/2022