Giáo trình kinh tế đầu tư

Giáo trình kinh tế đầu tư được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho các giáo viên, sinh viên đại học và sau đại học chuyên ngành kinh tế đầu tư

Giáo trình kinh tế đầu tư

Từ Quang Phương

Đại học KTQD

2015

Tóm tắt

Giáo trình có kết cấu 10 chương như sau:

- Chương 1: Tổng quan về đầu tư và môn học kinh tế đầu tư.

- Chương 2: Những vấn đề cơ bản của đầu tư phát triển.

- Chương 3: Nguồn vốn đầu tư.

- Chương 4: Quản lý nhà nước và kế hoạch hóa đầu tư.

- Chương 5: Môi trường đầu tư.

- Chương 6: Đầu tư công.

- Chương 7: Kết quả và hiệu quả của đầu tư phát triển.

- Chương 8: Đầu tư quốc tế.

- Chương 9: Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp.

- Chương 10: Quản lý đầu tư theo dự án.

Trích dẫn

Từ Quang Phương. "Giáo trình kinh tế đầu tư." (2012).

Bộ sưu tập

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kinh tế đầu tưGiáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công tyBài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại Tập 2
Giáo trình kinh tế đầu tưGiáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công tyBài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại Tập 2

Mã QR

Giáo trình kinh tế đầu tư

Nội dung

  • Thứ Sáu, 11:44 21/01/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

Thứ Sáu, 11:29 21/01/2022

Bài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại Tập 2

Thứ Sáu, 09:26 21/01/2022

Bài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại. Tập 1

Thứ Sáu, 09:18 21/01/2022

Cơ sở thiết kế ô tô

Thứ Sáu, 08:54 21/01/2022

Bơm, quạt, máy nén

Thứ Năm, 21:08 20/01/2022