Giáo trình kinh tế đầu tư

Giáo trình kinh tế đầu tư được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho các giáo viên, sinh viên đại học và sau đại học chuyên ngành kinh tế đầu tư

Giáo trình kinh tế đầu tư

Từ Quang Phương

Đại học KTQD

2015

Tóm tắt

Giáo trình có kết cấu 10 chương như sau:

- Chương 1: Tổng quan về đầu tư và môn học kinh tế đầu tư.

- Chương 2: Những vấn đề cơ bản của đầu tư phát triển.

- Chương 3: Nguồn vốn đầu tư.

- Chương 4: Quản lý nhà nước và kế hoạch hóa đầu tư.

- Chương 5: Môi trường đầu tư.

- Chương 6: Đầu tư công.

- Chương 7: Kết quả và hiệu quả của đầu tư phát triển.

- Chương 8: Đầu tư quốc tế.

- Chương 9: Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp.

- Chương 10: Quản lý đầu tư theo dự án.

Trích dẫn

Từ Quang Phương. "Giáo trình kinh tế đầu tư." (2012).

Bộ sưu tập

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kinh tế đầu tưGiáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công tyBài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại Tập 2
Giáo trình kinh tế đầu tưGiáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công tyBài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại Tập 2

Mã QR

Giáo trình kinh tế đầu tư

Nội dung

  • Thứ Sáu, 11:44 21/01/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

Thứ Sáu, 11:29 21/01/2022

Bài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại Tập 2

Thứ Sáu, 09:26 21/01/2022

Bài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại. Tập 1

Thứ Sáu, 09:18 21/01/2022

Cơ sở thiết kế ô tô

Thứ Sáu, 08:54 21/01/2022

Bơm, quạt, máy nén

Thứ Năm, 21:08 20/01/2022

Video giới thiệu