Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi, các doanh nghiệp đang tiến hành cổ phần hóa. Nhiều doanh nghiệp mới hình thành, rất cần được định hướng đúng đắn để có thể hòa nhập thuận lợi với nền kinh tế khu vực và thế giới. cuốn sách hy vọng sẽ đóng góp thiết thực cho các doanh nghiệp Việt Nam

Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

Nguyễn Mạnh Quân

Đại học KTQD

2007

Tóm tắt

Cuốn sách khoa học công nghệ này bao gồm 6 chương với nội dung đã được bổ sung và hoàn thiện, cụ thể:

+ Chương 1: đạo đức kinh doanh và vấn đề đạo đức trong kinh doanh. Tập trung trình bày những khái niệm liên quan đến đạo đức kinh doanh, văn hóa công ty, trách nhiệm xã hội, thương hiệu và sự xuất hiện của các vấn đề đạo đức trong kinh doanh

+ Chương 2: các triết lý đạo đức về kinh doanh và các nghĩa vụ về trahcs nhiệm xã hội. Cố gắng giải thích nguồn gốc cơ bản của những mâu thuẫn thông qua việc giới thiệu về 6 triết lý đạo đức

+ Chương 3: phương pháp và công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh. Giới thiệu các cách tiếp cận với quá trình ra quyết định về hành vi đạo đức, xacvs định các nhân tố của quá trình ra quyết định về đạo đức và các công cụ phân tích hành vi đạo đức trong kinh doanh

+ Chương 4: một số tình huống về đạo đức kinh doanh điển hình. Giới thiệu một số vấn đề đạo đức kinh doanh điển hình thông qua các tình huống nhằm giúp người đọc chiêm nghiệm về các vấn đề thực tiễn

+ Chương 5: văn hóa công ty. Giúp người đọc hiểu được bản sắc văn hóa của một tổ chức là gì? Các biểu hiện của chúng và những tác nhân cơ bản tạo dựng nên bản sắc văn hóa của một tổ chức

+ Chương 6: vận dụng quản lý- tạo lập bản sắc văn hóa công ty. Giúp người đọc hiểu được cần phải làm gì để xây dựng bản sắc văn hóa cho một tổ chức, công ty.

Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển đổi, các doanh nghiệp đang tiến hành cổ phần hóa. Nhiều doanh nghiệp mới hình thành, rất cần được định hướng đúng đắn để có thể hòa nhập thuận lợi với nền kinh tế khu vực và thế giới. cuốn sách hy vọng sẽ đóng góp thiết thực cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Trích dẫn

Nguyễn Mạnh Quân. Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty. ĐHKTQD, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công tyBài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại. Tập 112 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được

Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

Bài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại. Tập 1

12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được

Mã QR

Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty

Nội dung

  • Thứ Sáu, 11:29 21/01/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Bài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại Tập 2

Thứ Sáu, 09:26 21/01/2022

Bài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại. Tập 1

Thứ Sáu, 09:18 21/01/2022

Cơ sở thiết kế ô tô

Thứ Sáu, 08:54 21/01/2022

Bơm, quạt, máy nén

Thứ Năm, 21:08 20/01/2022

12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được

Thứ Năm, 12:15 20/01/2022