Giáo trình Kinh tế môi trường

Nội dung cuốn sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về kinh tế học trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên, về ô nhiễm môi trường, vai trò, vị trí của tài nguyên thiên nhiên, các quan điểm về phát triển bền vững và các quy tắc ứng xử với môi trường, tài nguyên

Giáo trình Kinh tế môi trường

Hoàng Xuân Cơ

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về kinh tế học trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên, về ô nhiễm môi trường, vai trò, vị trí của tài nguyên thiên nhiên, các quan điểm về phát triển bền vững và các quy tắc ứng xử với môi trường, tài nguyên.

+ Chương 1: Kinh tế vi mô và kinh tế môi trường.

+ Chương 2: Kinh tế ô nhiễm.

+ Chương 3: Kinh tế tài nguyên.

+ Chương 4: Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường.

+ Chương 5: Khả năng áp dụng thu phí môi trường trong điều kiện Việt Nam.

+ Chương 6: Định giá tài nguyên và tác động môi trường.

+ Chương 7: Kinh tế học, các chính sách áp dụng cho thủy sản

Trích dẫn

Hoàng Xuân Cơ. Giáo trình Kinh tế môi trường. Giáo dục Việt Nam, 2013

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kinh tế môi trườngGiáo trình Hành vi tổ chứcGiáo trình kinh tế đầu tư
Giáo trình Kinh tế môi trườngGiáo trình Hành vi tổ chứcGiáo trình kinh tế đầu tư

Mã QR

Giáo trình Kinh tế môi trường

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:46 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình kinh tế học vi mô

Thứ Năm, 09:01 17/02/2022

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Thứ Năm, 08:17 17/02/2022

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab (Tập 1)

Thứ Năm, 08:10 17/02/2022

发展汉语高级口语II– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ II

Thứ Năm, 08:07 17/02/2022

发展汉语高级口语I – Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ I

Thứ Năm, 07:55 17/02/2022

Video giới thiệu