Giáo trình Hành vi tổ chức

Hành vi tổ chức (Organizational Behaviours) nghiên cứu thái độ và hành vi của người lao động trong tổ chức, nhằm đật được kết quả cao nhất trong việc phát huy nguồn lực con ngườ

Giáo trình Hành vi tổ chức

Lê Phong Ba (Ch.b)

Giao thông vận tải

2020

Tóm tắt

Giáo trình được chia làm 5 chương với các nội dung cơ bản

+ Chương 1: Tổng quan về hành vi tổ chức.

+ Chương 2: Hành vi cá nhân.

+ Chương 3: Hành vi nhóm

+ Chương 4: Hành vi cấp độ tổ chức

+ Chương 5: Thay đổi và phát triển tổ chức

Trích dẫn

Lê Phong Ba (Ch.b). Giáo trình hành vi tổ chức. Giao thông vận tải, 2020

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Hành vi tổ chứcChứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoánQuản trị chiến lược Khái niệm và các tình huống
Giáo trình Hành vi tổ chứcChứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoánQuản trị chiến lược Khái niệm và các tình huống

Mã QR

Giáo trình Hành vi tổ chức

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:42 16/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình máy công cụ

Thứ Tư, 09:24 16/02/2022

Đầu tư tài chính Investements

Thứ Tư, 09:22 16/02/2022

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Thứ Tư, 09:18 16/02/2022

实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng

Thứ Tư, 09:04 16/02/2022

Sức bền vật liệu

Thứ Tư, 08:47 16/02/2022