Giáo trình Hành vi tổ chức

Hành vi tổ chức (Organizational Behaviours) nghiên cứu thái độ và hành vi của người lao động trong tổ chức, nhằm đật được kết quả cao nhất trong việc phát huy nguồn lực con ngườ

Giáo trình Hành vi tổ chức

Lê Phong Ba (Ch.b)

Giao thông vận tải

2020

Tóm tắt

Giáo trình được chia làm 5 chương với các nội dung cơ bản

+ Chương 1: Tổng quan về hành vi tổ chức.

+ Chương 2: Hành vi cá nhân.

+ Chương 3: Hành vi nhóm

+ Chương 4: Hành vi cấp độ tổ chức

+ Chương 5: Thay đổi và phát triển tổ chức

Trích dẫn

Lê Phong Ba (Ch.b). Giáo trình hành vi tổ chức. Giao thông vận tải, 2020

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Hành vi tổ chứcChứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoánQuản trị chiến lược Khái niệm và các tình huống
Giáo trình Hành vi tổ chứcChứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoánQuản trị chiến lược Khái niệm và các tình huống

Mã QR

Giáo trình Hành vi tổ chức

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:42 16/02/2022