Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán

Trình bày những khái niệm, kiến thức cơ bản về yêu cầu chung nhất khi chuẩn bị tham gia hoạt động trên thị trường chứng khóa. Trang bị những kiến thức, những công cụ cần thiết để phân tích danh mục, lựa chọn và quyết định đầu tư chứng khoán sao cho hiệu quả.

Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán

Lý Quang Vinh (ch.b)

Thống kê

2006

Tóm tắt

Trình bày những khái niệm, kiến thức cơ bản về yêu cầu chung nhất khi chuẩn bị tham gia hoạt động trên thị trường chứng khóa. Trang bị những kiến thức, những công cụ cần thiết để phân tích danh mục, lựa chọn và quyết định đầu tư chứng khoán sao cho hiệu quả.

Cuốn sách gồm 10 chương được chia làm 2 phần.

- Phần 1: gồm 4 chương nêu những khái niệm, kiến thức cơ bản và yêu cầu chung nhất khi chuẩn bị tham hoạt động trên thị trường chứng khoán.

- Phần 2: gồm 6 chương tiếp theo với nội dung trang bị những hiểu biết, những công cụ cần thiết để phân tích danh mục, lựa chọn và quyết định đầu tư chứng khoán sao cho hiệu quả

Trích dẫn

Lý Quang Vinh (Ch.b). Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán. Thống kê, 2006

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoánQuản trị chiến lược Khái niệm và các tình huốngQuản trị chất lượng

Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán

Quản trị chiến lược Khái niệm và các tình huống

Quản trị chất lượng

Mã QR

Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:28 15/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Modem truyền số liệu

Thứ Ba, 13:26 15/02/2022

Giáo trình dao động kỹ thuật trong thiết kế cơ khí

Thứ Ba, 13:16 15/02/2022

Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Thứ Ba, 13:14 15/02/2022

The design and implementation of Geographic Information Systems

Thứ Ba, 13:08 15/02/2022

认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I

Thứ Ba, 10:40 15/02/2022