Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán

Trình bày những khái niệm, kiến thức cơ bản về yêu cầu chung nhất khi chuẩn bị tham gia hoạt động trên thị trường chứng khóa. Trang bị những kiến thức, những công cụ cần thiết để phân tích danh mục, lựa chọn và quyết định đầu tư chứng khoán sao cho hiệu quả.

Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán

Lý Quang Vinh (ch.b)

Thống kê

2006

Tóm tắt

Trình bày những khái niệm, kiến thức cơ bản về yêu cầu chung nhất khi chuẩn bị tham gia hoạt động trên thị trường chứng khóa. Trang bị những kiến thức, những công cụ cần thiết để phân tích danh mục, lựa chọn và quyết định đầu tư chứng khoán sao cho hiệu quả.

Cuốn sách gồm 10 chương được chia làm 2 phần.

- Phần 1: gồm 4 chương nêu những khái niệm, kiến thức cơ bản và yêu cầu chung nhất khi chuẩn bị tham hoạt động trên thị trường chứng khoán.

- Phần 2: gồm 6 chương tiếp theo với nội dung trang bị những hiểu biết, những công cụ cần thiết để phân tích danh mục, lựa chọn và quyết định đầu tư chứng khoán sao cho hiệu quả

Trích dẫn

Lý Quang Vinh (Ch.b). Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán. Thống kê, 2006

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoánQuản trị chiến lược Khái niệm và các tình huốngQuản trị chất lượng

Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán

Quản trị chiến lược Khái niệm và các tình huống

Quản trị chất lượng

Mã QR

Chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:28 15/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Modem truyền số liệu

Thứ Ba, 13:26 15/02/2022

Giáo trình dao động kỹ thuật trong thiết kế cơ khí

Thứ Ba, 13:16 15/02/2022

Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2

Thứ Ba, 13:14 15/02/2022

The design and implementation of Geographic Information Systems

Thứ Ba, 13:08 15/02/2022

认知语义学 卷 Ⅰ – Ngữ nghĩa học nhận thức tập I

Thứ Ba, 10:40 15/02/2022

Video giới thiệu