Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Báo cáo tài chính là sản phẩm của họat động tài chính kế toán, được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh các thông tin kinh tế tài chính tổng hợp của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Phạm Đức Cường và các tác giả

Tài chính

2018

Tóm tắt

Như đã biết, báo cáo tài chính là sản phẩm của họat động tài chính kế toán, được lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, phản ánh các thông tin kinh tế tài chính tổng hợp của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính được các đối tượng cả trong doanh nghiệp và ngoài doanh nghiệp quan tâm vì nhiều lý do khác nhau. Theo thông lệ quốc tế, ngoài các báo cáo như bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì bản thuyết minh báo cáo tài chính được nhấn mạnh và chú trọng trong việc trình bày và thuyết minh các thông tin trên báo cáo tài chính.

Để có được một bộ báo cáo tài chính lập theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan và phản ánh trung thực và hợp lý việc hiểu được bản chất của các báo cáo trong báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính và kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính là rất quan trọng nhằm giúp cho những người sử dụng báo cáo tài chính có thể đưa ra các quyết định kinh tế đúng đắn. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng việc kiểm tra báo cáo tài chính gắn liền với công tác kế toán và lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp và việc phát hiện các sai phạm trọng yếu ( có thể là do gian lận và sai sót nảy sinh) là điều hoàn toàn không hề đơn giản….

Cuốn sách này mang thiên hướng thực hành hơn là tính hàn lâm, do vậy có nhiều ví dụ, trường hợp nghiên cứu được đưa vào tài liệu này.

Cuốn sách gồm 9 chương:

+ Chương 1: Giới thiệu về báo cáo tài chính.

+ Chương 2: Bảng cân đối kế toán.

+ Chương 3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

+ Chương 4: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

+ Chương 5: Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính.

+ Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh qua báo cáo tài chính.

+ Chương 7: Kiểm tra báo cáo tài chính.

+ Chương 8: Thanh tra báo cáo tài chính.

+ Chương 9: Kiểm toán báo cáo tài chính.

Trích dẫn

Phạm Đức Cường và các tác giả. Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán, Tài chính, 2018.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toánGiáo trình kế toán tài chính Phần 1&2Dự báo trong kinh doanh = Business Forecating

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Giáo trình kế toán tài chính Phần 1&2Dự báo trong kinh doanh = Business Forecating

Mã QR

Báo cáo tài chính: trình bày, phân tích, kiểm tra và kiểm toán

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:18 16/02/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Ba, 10:30 05/03/2024

Mocktall 210 công thức pha chế mocktail tuyệt đỉnh

Thứ Ba, 10:20 05/03/2024

Sổ tay hướng dẫn viên Du lịch

Thứ Ba, 10:09 05/03/2024

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

实用汉越互译技巧 – Kỹ năng dịch tiếng Hán – Việt thực dụng

Thứ Tư, 09:04 16/02/2022

Sức bền vật liệu

Thứ Tư, 08:47 16/02/2022

Thiết kế điện tử tiên tiến

Thứ Ba, 22:21 15/02/2022

Thiết bị điều khiển khả trình - PLC

Thứ Ba, 22:04 15/02/2022

Giáo trình vật liệu khai thác trong sử dụng ô tô

Thứ Ba, 21:20 15/02/2022