Đầu tư tài chính Investements

Cuốn sách giới thiệu các vấn đề chính hiện đang là mối quan tâm của tất cả các nhà đầu tư nhằm lấy đó làm chuẩn để cung cấp cho bạn các kiến thức để nhận định và đánh giá thị trường một cách chuyên ngành. Hay đơn giản hơn là hướng tới giá trị thực tiễn.

Đầu tư tài chính Investements

Bodie, Kane, Marcus

Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

2021

Tóm tắt

Cuốn sách vấn đề chính hiện đang là mối quan tâm của tất cả các nhà đầu tư nhằm lấy đó làm chuẩn để cung cấp cho bạn các kiến thức để nhận định và đánh giá thị trường một cách chuyên ngành. Hay đơn giản hơn là hướng tới giá trị thực tiễn. Nội dung cơ bản của cuốn sách được trình bày trong 7 phần với 28 chương.

- Phần I: Giới thiệu.

+ Chương 1: Môi trường đầu tư.

+ Chương 2: Các lớp tài sản và các công cụ tài chính.

+ Chương 3: Các chứng khoán được giao dịch như thế nào.

+ Chương 4: Quỹ tương hỗ và các công ty đầu tư khác.

- Phần II: Lý thuyết và thực hành danh mục đầu tư.

+ Chương 5: Rủi ro, tỷ suất sinh lời và dữ liệu quá khứ.

+ Chương 6: Phân bổ vốn cho các tài sản rủi ro.

+ Chương 7: Các danh mục rủi ro tối ưu.

+ Chương 8: Mô hình chỉ số.

- Phần III: Lý thuyết và thực hành danh mục đầu tư.

+ Chương 9: Mô hình định giá vốn tài sản.

+ Chương 10: Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá và mô hình đa nhân tố của tỷ suất sinh lợi và rủi ro.

+ Chương 11: Giả thuyết thị trường hiệu quả.

+ Chương 12: Tài chính hành vi và phân tích kỹ thuật.

+ Chương 13: Bằng chứng thực nghiệm về tỷ suất sinh lời của chứng khoán.

- Phần IV: Chứng khoán có thu nhập cố định.

+ Chương 14: Giá và lợi suất trái phiếu.

+ Chương 15: Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất.

+ Chương 16: Quản lý danh mục đầu tư trái phiếu.

- Phần V: Phân tích chứng khoán.

+ Chương 17: Phân tích nền kinh tế vĩ mô và ngành.

+ Chương 18: Các mô hình định giá vốn cổ phần.

+ Chương 19: Phân tích báo cáo tài chính.

- Phần VI: Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai và chứng khoán phát sinh khác.

+ Chương 20: Thị trường quyền chọn: Giới thiệu.

+ Chương 21: Định giá quyền chọn.

+ Chương 22: Thị trường giao sau.

+ Chương 23: Giao sau, hoán đổi và quản trị rủi ro.

- Phần VII: Thực hành quản lý danh mục đầu tư.

+ Chương 24: Đánh giá thành quả danh mục đầu tư.

+ Chương 25: Đa dạng hóa toàn cầu.

+ Chương 26: Quỹ đầu cơ.

+ Chương 27: Lý thuyết quản lý danh mục đầu tư theo chiến lược năng động.

+ Chương 28: Chính sách và khuôn khổ đầu tư của tổ chức CFA.

Trích dẫn

Bodie, Kane, Marcus. Đầu tư tài chính Investements. Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2021.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Đầu tư tài chính InvestementsQuản trị chiến lượcGiáo trình kinh tế đầu tư
Đầu tư tài chính InvestementsQuản trị chiến lượcGiáo trình kinh tế đầu tư

Mã QR

Đầu tư tài chính Investements

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:22 16/02/2022