Giáo trình kinh tế học vi mô

Kinh tế học vi mô là một phân ngành kinh tế học đi sâu nghiên cứu sự lựa chọn và cách tương tác với nhau để trao đổi hàng hóa và dịch vụ cụ thể.

Giáo trình kinh tế học vi mô

Vũ Đình Khoa ( Ch.b)

Thống Kê

2019

Tóm tắt

Kinh tế học vi mô là một phân ngành kinh tế học đi sâu nghiên cứu sự lựa chọn và cách tương tác với nhau để trao đổi hàng hóa và dịch vụ cụ thể. Đây là kiến thức nền tảng cho sinh viên kinh tế để học tập và tiếp thu kiến thức các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành kinh tế. Chính vì vậy các tác giả đã tiến hành biên soạn “ Giáo trình kinh tế học vi mô” nhằm cung cấp một tài liệu học tập bổ ích và giới thiệu cho sinh viên các nguyên tắc, quy luật, khái niệm kinh tế, lý thuyết về cung – cầu, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi người sản xuất…. với mong muốn sau khi đọc cuốn sách này, sinh viên sẽ có cái nhìn cơ bản, tổng quát nhất về sự lựa chọn trong điều kiện nguồn lực hạn chế, quan hệ trên thị trường và hành vi của các chủ thể tham gia thị trường.

Nội dung cuốn sách được trình bày theo cấu trúc logic, gồm 6 chương :

+ Chương 1: Kinh tế học vi mô và những vấn đề của doanh nghiệp.

+ Chương 2: Cung – Cầu.

+ Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng.

+ Chương 4: Lý thuyết hành vi doanh nghiệp.

+ Chương 5: Cấu trúc thị trường.

+ Chương 6: Thị trường các yếu tố sản xuất.

Mỗi chương ngoài lý thuyết còn có các ví dụ minh họa, các câu hỏi tình huống để người đọc ứng dụng thực hành.

Trích dẫn

Vũ Đình Khoa ( Ch.b). Giáo trình kinh tế học vi mô, Thống Kê, 2019.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm toán (7340302)

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH (7340101)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kinh tế học vi môGiáo trình kiểm toán tài chínhGiáo trình kiểm toán tài chính Phần 1

Giáo trình kinh tế học vi mô

Giáo trình kiểm toán tài chínhGiáo trình kiểm toán tài chính Phần 1

Mã QR

Giáo trình kinh tế học vi mô

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:01 17/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Thứ Năm, 08:17 17/02/2022

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab (Tập 1)

Thứ Năm, 08:10 17/02/2022

发展汉语高级口语II– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ II

Thứ Năm, 08:07 17/02/2022

发展汉语高级口语I – Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Khẩu ngữ I

Thứ Năm, 07:55 17/02/2022

Thực hành xử lý số tín hiệu với Matlab

Thứ Tư, 22:31 16/02/2022