Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2 được dung chung với Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 2, với 18 bài học và phần phụ lục của cuốn sách giới thiệu về kỳ thi HSK cấp độ 4. Sau khi hoàn thành cuốn giáo trình này, học viên có thể nâng cao khả năng và trình độ tiếng Trung một cách toàn diện và vượt qua thành công kỳ thi HSK.

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2

Khương Lệ Bình (Ch.b)

Tổng hợp TP HCM

2018

Tóm tắt

Bộ Giáo trình Chuẩn HSK được biên soạn bởi Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh. Bộ giáo trình lấy các câu hỏi thực tế của HSK làm tài liệu cơ bản, với các chủ đề quen thuộc và gần gũi, thiết kế khóa học khoa học và chặt chẽ, bám sát với nội dung, hình thức và cấp độ của bài thi HSK.

Bộ Giáo trình chuẩn HSK được chia thành 6 cấp độ tương ứng với đề thi HSK, mỗi cấp độ 1 tập cho cấp độ 1-3 và 2 tập mỗi cấp độ 4-6. Mỗi tập chia thành 3 cuốn: sách bài học, sách bài tập và sách giáo viên

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2 được dung chung với Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 2, với 18 bài học và phần phụ lục của cuốn sách giới thiệu về kỳ thi HSK cấp độ 4. Toàn bộ cuốn sách được kèm theo một số lượng lớn hình ảnh thực tế phù hợp. Sau khi hoàn thành cuốn giáo trình này, học viên có thể nâng cao khả năng và trình độ tiếng Trung một cách toàn diện và vượt qua thành công kỳ thi HSK.

Trích dẫn

Khương Lệ Bình,Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2,Tổng hợp TP HCM, 2018.

Bộ sưu tập

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (7220204)

Tài liệu liên quan

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 1
Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 1Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 1

Mã QR

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 2

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:40 22/02/2022