Giáo trình thị trường chứng khoán

Giáo trình thị trường chứng khoán do đội ngũ giáo viên Bộ môn Tài chính, Trường ĐHCN Hà Nội đã soạn thảo. Một mặt cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên, mặt khác, giáo trình đảm bảo tính thống nhất và koa học trong nội dung nhằm phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy hiện nay về môn  học này.

Giáo trình thị trường chứng khoán

Nguyễn Thị Hồng Nhung ( Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2013

Tóm tắt

Thị trường chứng khoán ra đời đáp ứng nhu cầu về vốn của các chủ thể trong nền kinh tế. Mặc dù ra đời muộn hơn so với nhiều thị trường khác nhưng thị trường chứng khoán đã nhanh chóng phát triển về quy mô, hàng hóa giao dịch, cơ sở vật chất….và khẳng định là một thị trường không thể thiếu được tại bất kỳ quốc gia nào vận hành theo cơ chế thị trường, đặc biệt là tại các nước phát triển trên thế giới.

Nghiên cứu thị trường chứng khoán trở thành một nhu cầu tất yếu của nhiều cá nhân và tổ chức hiện nay. Do vậy sau nhiều năm giản dạy và nghiên cứu, đội ngũ giáo viên Bộ môn Tài chính, Trường ĐHCN Hà Nội đã soạn thảo cuốn “Giáo trình thị trường chứng khoán”. Một mặt cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên, mặt khác, giáo trình đảm bảo tính thống nhất và koa học trong nội dung nhằm phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy hiện nay về môn học này.

Kết cấu của cuốn sách được thực hiện theo yêu cầu đào tạo tín chỉ đang triển khai ở các trường đại học trong cả nước. Giáo trình gồm 5 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán.

+ Chương 2: Chứng khoán.

+ Chương 3: Thị trường chứng khoán sơ cấp.

Chương 4: Thị trường chứng khoán thứ cấp.

+ Chương 5: Phân tích cơ bản.

Sau mỗi chương là hệ thống câu hỏi và bài tập đồng thời cũng định hướng nghiên cứu cho sinh viên, đánh giá tổng hợp kiến thức đã học.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Hồng Nhung ( Ch.b). Giáo trình thị trường chứng khoán, Giáo dục Việt Nam, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán(7340302)

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình thị trường chứng khoánGiáo trình quản trị tác nghiệpGiáo trình tài chính quốc tế

Giáo trình thị trường chứng khoán

Giáo trình quản trị tác nghiệpGiáo trình tài chính quốc tế

Mã QR

Giáo trình thị trường chứng khoán

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:47 22/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình tài chính quốc tế

Thứ Ba, 10:14 22/02/2022

Giáo trình quản trị tác nghiệp

Thứ Ba, 09:38 22/02/2022

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí

Thứ Ba, 09:31 22/02/2022

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 1

Thứ Ba, 09:18 22/02/2022

Thế kỷ âm nhạc Việt Nam: Một thời hòa bình

Thứ Ba, 09:17 22/02/2022