Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí

Những khái niệm và phương trình cơ bản của phương pháp sắc ký khí. Kĩ thuật và phương pháp sắc kí khí. Sắc ký khí mao quản, sắc kí khí đa chiều và các kỹ thuật ghép nối săc kí khí với các thiết bị giải thích cấu trúc như khối phổ, quang phổ, hồng ngoại, phân tích định tính, phân tích định lượng trong sắc kí khí

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí

Phạm Hùng Việt

Nxb. Khoa học Kỹ thuật

2003

Tóm tắt

Sắc ký khí là một trong những phương pháp phân tích thông dụng và hiệu quả thuộc nhóm các phương pháp phân tích công cụ. Ngày nay, phương pháp sắc ký khí đã trở thành một công cụ được ứng dụng rất mạnh mẽ trong nhiều ngành khoa học: hóa sinh, sinh học, y học, dược học, hóa học lâm sàng, nghiên cứu xúc tác, hóa học môi trường... Sắc ký khí không chỉ được coi là công cụ hữu hiệu trong nghiên cứu cơ bản, mà còn có ứng dụng hết sức quan trọng trong kỹ thuật, trong các thuết bị phân tích tự động của ngành công nghiệp hóa chất cũng như trong công nghệ nói chung.


Cuốn sách Cơ Sở Lý Thuyết Của Phương Pháp Sắc Ký Khí này được biên soạn ngoài mục đích dùng làm tài liệu học tập cho các bạn sinh viên thuộc các trường đại học và cao đẳng khoa Hóa học, sách còn có thể coi là tài liệu tra cứu giúp ích cho các kỹ sư, các cán bộ kỹ thuật bậc đại học cũng như cho các cán bộ kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, những người trong công việc hàng ngày sử dụng phương pháp sắc ký khí.

Cuốn sách gồm có 8 chương giới thiệu các vấn đề sau: Nhập môn sắc ký khí và các khái niệm cơ bản; Kỹ thuật và phương thức làm việc của phương pháp sắc ký khí; Sắc ký khí mao quản; Chuẩn bị mẫu cho phân tích sắc ký; Phân tích định tính trong sắc ký khí; Phân tích định lượng trong sắc ký khí; Các kỹ thuật phụ trợ; Phụ chương.

Trích dẫn

Phạm Hùng Việt. Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí, Nxb Khoa học Kỹ thuật, 2003.

Bộ sưu tập

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Tài liệu liên quan

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí Cơ sở hóa học Polyme Tập 1Công nghệ axit sufuric

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí

Cơ sở hóa học Polyme Tập 1

Công nghệ axit sufuric

Mã QR

Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc khí

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:31 22/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình chuẩn HSK 5 Sách bài tập Tập 1

Thứ Ba, 09:18 22/02/2022

Thế kỷ âm nhạc Việt Nam: Một thời hòa bình

Thứ Ba, 09:17 22/02/2022

Cơ sở hóa học dị vòng

Thứ Ba, 09:08 22/02/2022

Cơ sở hóa học Polyme Tập 1

Thứ Ba, 08:59 22/02/2022

Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Thứ Ba, 08:58 22/02/2022