Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh do Tập thể giảng viên Khoa kế toán – Kiểm Toán, Trường ĐHCN Hà Nội biên soạn. Giáo trình này là công cụ hữu ích trong công tác học tập, nghiên cứu cho sinh viên

Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Nguyễn Thị Thanh Loan ( Ch.b)

Thống Kê

2016

Tóm tắt

Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh dưới góc độ là một công cụ quản lý kinh tế, sẽ giúp cho các nhà quản lý xác định được những nguyên nhân tác động đến quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có được những thông tin trong việc hoạch định các chính sách và đưa ra các quyết định sản xuất kinh doanh tối ưu.

Nhằm cung cấp kiến thức một cách toàn diện cho sinh viên học chuyên ngành kế toán kiểm toán, đáp ứng yếu cầu tài liệu cho việc học tập và nghiên cứu, Tập thể giảng viên Khoa kế toán – Kiểm Toán, Trường ĐHCN Hà Nội biên soạn cuốn “Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh”. Nội dung giáo trình gồm 5 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về hoạt động phân tích kinh doanh.

+ Chương 2: Phân tích các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất.

+ Chương 3: Phân tích chi phí sản xuất.

+ Chương 4: Phân tích chất lượng sản phẩm.

+ Chương 5: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giáo trình đi sâu vào phân tích toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh từ phân tích các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm cho tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh. Giáo trình này là công cụ hữu ích trong công tác học tập, nghiên cứu cho sinh viên.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Thanh Loan (Ch.b). Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, Thống Kê, 2016.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm Toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanhGiáo trình phân tích kinh doanhGiáo trình nguyên lý kế toán

Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Giáo trình phân tích kinh doanhGiáo trình nguyên lý kế toán

Mã QR

Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh

Nội dung

  • Thứ Ba, 08:58 22/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình chuẩn HSK 5 Tập 1

Thứ Ba, 08:53 22/02/2022

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 3

Thứ Ba, 08:50 22/02/2022

Giáo trình Mạch điện tử 2

Thứ Ba, 08:28 22/02/2022

Giáo trình con người và môi trường

Thứ Ba, 07:59 22/02/2022

Cơ chế và phản ứng hóa học hữu cơ Tập 2

Thứ Ba, 07:53 22/02/2022

Video giới thiệu