Giáo trình con người và môi trường

Nội dung cuốn sách gồm: các khái niệm chung về môi trường, con người và phương pháp phân tích mối quan hệ giữa con người và môi trường; môi trường tự nhiên và con người; môi trường và các tài nguyên sinh học; tài nguyên nước và đất; tài nguyên năng lượng và khoáng sản; các thảm họa thiên nhiên; vấn đề lương thực và hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người; chất thải và ô nhiễm môi trường; công nghiệp hóa, đô thị hóa và môi trường

Giáo trình con người và môi trường

Lê Văn Khoa (Ch.b)

Giáo dục Việt Nam

2010

Tóm tắt

Con người là một bộ phận cấu thành của tự nhiên, của sinh quyển, có quyền lợi từ việc hít thở khí trời, uống nước, khai thác tài nguyên thiên nhiên, do đó, giữa con người và tự nhiên có mối quan hệ qua lại, gắn bó với nhau. Mỗi hành động xấu, tốt của con người đến tự nhiên, đến sinh quyển đều có những phản hồi tương ứng. Có thể nói, sự gia tăng dân số là một trong những nguyên nhân chính gây biến đổi về số lượng và chất lượng của hệ thống tự nhiên, dẫn đến ô nhiễm và suy thoái môi trường, mà ở nơi này hay nơi khác trênTrái Đất, con người đã phải trả giá rất đắt không chỉ bằng sinh mạng, tiền của mà con người còn thiếu đi những yếu tố cần thiết cho cuộc sống như nước sạch để uống, bầu không khí trong lành cho hô hấp.

Ở Việt Nam,trong tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước luôn luôn nảy sinh các vấn đề về tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, nếu có những biện pháp quản lý tối sẽ phòng ngừa và ngăn chặn được đáng kể các quá trinh ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên, và tai biến môi trường.

Cuốn sách “Con người và Môi trườn” do tập thể các tác giả của Trường Đại học Tổng hợp trước đây đã được NXB Giáo dục xuất bản đầu tiên, năm 1996, làm tài liệu giảng dạy và tham khảo cho các trường Cao đẳng và Đại học.

Nội dung cuốn sách gồm:

. Chương 1: Các khái niệm chung về môi trường, con người và phương pháp phân tích mối quan hệ giữa con người và môi trường

. Chương 2: Môi trường tự nhiên và con người

. Chương 3: Môi trường và các tài nguyên sinh học

. Chương 4: Tài nguyên nước và đất

. Chương 5: Tài nguyên năng lượng và khoáng sản

. Chương 6: Các thảm họa thiên nhiên

. Chương 7: Vấn đề lương thực và hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người

. Chương 8: Chất thải và ô nhiễm môi trường

. Chương 9: Công nghiệp hóa, đô thị hóa và môi trường

Trích dẫn

Lê Văn Khoa (Ch.b). Giáo trình con người và môi trường. Giáo dục Việt Nam, 2010.

Bộ sưu tập

Các học phần Đại cương

Tài liệu liên quan

Giáo trình con người và môi trườngMôi trường và con người sinh thái học nhân vănGiáo trình vật liệu khai thác trong sử dụng ô tô
Giáo trình con người và môi trườngMôi trường và con người sinh thái học nhân vănGiáo trình vật liệu khai thác trong sử dụng ô tô

Mã QR

Giáo trình con người và môi trường

Nội dung

  • Thứ Ba, 07:59 22/02/2022