Môi trường và con người sinh thái học nhân văn

Cuốn sách "Môi trường và con người sinh thái học nhân văn" trình bày nội dung cơ bản sau: Các khái niệm sinh thái học cơ bản, các yếu tố sinh thái của môi trường, loài người sinh học trong hệ sinh thái tự nhiên. Con người trong hệ sinh thái nhân văn, quyển trí tuệ và nền kinh tế tri thức

Môi trường và con người sinh thái học nhân văn

Vũ Quang Minh (ch.b)

Đại học Sư Phạm

2011

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và giảng dạy bậc đại học và sau đại học chuyên ngành Sinh học, Giáo dục chính trị, Triết học, sư phạm và các chuyên ngành liên quan, các tác giả đã dành nhiều tâm huyết để hoàn thành giáo trình “Con người trong hệ sinh thái nhân văn”. Nội dung xuyên suốt của giáo trình là khảo sát, phân tích và giải quyết các mối quan hệ tương tác của con người trong hệ thống “Con người – Tự nhiên – Xã hội” liên quan đến sự phát triển bền vững của hệ sinh thái nhân văn.

Nội dung của giáo trình gồm 5 chương:

. Chương 1: Các khái niệm sinh thái học cơ bản

. Chương 2: Các yếu tố sinh thái của môi trường

. Chương 3: Loài người sinh học trong hệ sinh thái tự nhiên

. Chương 4: Con người trong hệ sinh thái nhân văn

. Chương 5: Quyển trí tuệ và nền kinh tế trí thức

Trích dẫn

Vũ Quang Minh (ch.b). Môi trường và con người sinh thái học nhân văn, Đại học Sư phạm, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Môi trường và con người sinh thái học nhân vănMôi trường và con người sinh thái học nhân vănBài tập quy hoạch tuyến tính
Môi trường và con người sinh thái học nhân vănGiáo trình Pháp luật đại cươngBài tập quy hoạch tuyến tính

Mã QR

Môi trường và con người sinh thái học nhân văn

Nội dung

  • Thứ Năm, 19:57 17/02/2022