Economic Development

The books take a policy-oriented approach, presenting economic theory in the context of critical policy debates and country-specific case studies, to show how theory relates to the problems and prospects of developing countries.

Economic Development

Michael P.Todaro, Stephen C.Smith

Pearson

2020

Abstract

Economic Development, the leading textbook in this field, provides your students with a complete and balanced introduction to the requisite theory, driving policy issues, and latest research.

Todaro and Smith take a policy-oriented approach, presenting economic theory in the context of critical policy debates and country-specific case studies, to show how theory relates to the problems and prospects of developing countries.

Content:

  1. Introducing Economic Development: A Global Perspective
  2. Comparative Economic Development
  3. Classic Theories of Economic Growth and Development
  4. Contemporary Models of Development and Underdeverlopment
  5. Poverty, Inequality, and Development
  6. Population Growth and Economic Development: Cause, consequences and controversies
  7. Urbanisation and Rural-Urban Migration:Theory and Policy
  8. Human capital: Education and Health in Economic Development...

Citation

Michael P.Todaro, Stephen C.Smith, Economic Development, Pearson, 2020

Collection

Kinh tế

Related document

Economic DevelopmentHuman Resource Management: Linking Strategy to PracticeContemporary Human Resource Management
Economic DevelopmentHuman Resource Management: Linking Strategy to PracticeContemporary Human Resource Management

QR code

Economic Development

Content

  • Thứ Năm, 18:10 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình kế toán quản trị Phần 2

Thứ Năm, 15:50 17/02/2022

Giáo trình vật liệu học

Thứ Năm, 15:29 17/02/2022

Giáo trình quy hoạch tuyến tính

Thứ Năm, 15:04 17/02/2022

Chi tiết máy và ứng dụng tin học trong chi tiết máy Đề thi, đáp án, đề mẫu 2002-2013

Thứ Năm, 14:57 17/02/2022

Giáo trình kế toán quản trị Phần 1

Thứ Năm, 14:51 17/02/2022