Giáo trình kế toán quản trị Phần 1

Giáo trình cung cấp kiến thức một cách toàn diện cho các sinh viên học chuyên ngành kế toán, kiểm toán .

Giáo trình kế toán quản trị Phần 1

Đặng Ngọc Hùng ( Ch.b)

Thống kê

2018

Tóm tắt

Để góp phần cung cấp kiến thức một cách toàn diện cho các sinh viên học chuyên ngành kế toán, kiểm toán và đáp ứng yêu cầu tài liệu cho đào tạo và nghiên cứu, học tập, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn “Giáo trình kế toán quản trị (Phần 1)”.

Giáo trình được biên soạn dựa trên kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm cũng như tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước về kế toán quản trị của các tác giả. Để giảm thiểu công việc tính toán trong quá trình thực hành, các tác giả đã biên soạn phần phụ lục ứng dụng phần mềm Excel để giải các bài tập kế toán quản trị.

Nội dung cuốn giáo trình bao gồm:

+ Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị.

+ Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí trong kế toán quản trị.

+ Chương 3: Các phương pháp xác định chi phí và giá thành.

+ Chương 4: Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận.

+ Chương 5: Định mức chi phí và dự toán ngân sách hoạt động sản xuất.

Trích dẫn

Đặng Ngọc Hùng ( Ch.b). Giáo trình kế toán quản trị Phần 1, Thống kê, 2018.

Bộ sưu tập

Ngành Kiểm toán (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kế toán quản trị Phần 1Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuếGiáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Giáo trình kế toán quản trị Phần 1

Giáo trình kế toán và lập báo cáo thuếGiáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Mã QR

Giáo trình kế toán quản trị Phần 1

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:51 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Máy công cụ CNC - Những vấn đề cơ bản về cấu trúc, chức năng, vận hành, lập trình khai thác nhóm máy phay và tiện CNC

Thứ Năm, 14:44 17/02/2022

Giáo trình quản trị nhân lực

Thứ Năm, 14:22 17/02/2022

博雅汉语.高级飞翔篇 II– Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp II

Thứ Năm, 14:06 17/02/2022

Cẩm nang Hàn

Thứ Năm, 14:03 17/02/2022

Bài tập Lý thuyết mạch

Thứ Năm, 14:00 17/02/2022

Video giới thiệu