Giáo trình quản trị nhân lực

Quản trị nhân lực được thực hiện nhằm giải thích những vấn đề căn bản của khoa học Quản trị nhân lực và đưa ra các ví dụ minh họa

Giáo trình quản trị nhân lực

Lưu Minh Ngọc (Ch.b)

Thống kê

2015

Tóm tắt

Quản trị nhân lực được thực hiện nhằm giải thích những vấn đề căn bản của khoa học Quản trị nhân lực và đưa ra các ví dụ minh họa

+ Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Quản trị nhân lực

+ Chương 2: Phân tích công việc trong quản trị nhân lực

+ Chương 3: Trình bày tiến trình hoạch định nhân lực

+ Chương 4: Những vấn đề mà doanh nghiệp rất quan tâm hiện nay, đó là tuyển dụng nguồn nhân lực sao cho đúng yêu cầu và phù hợp với môi trường làm việc của doanh nghiệp

+ Chương 5: Mô tả các hoạt động hội nhập, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

+ Chương 6: Phân tích hệ thống đánh giá Hiệu quả làm việc và Năng lực thực hiện công việc của nhân viên

+ Chương 7: Trình bày phương thức và các nguyên tắc trong thiết kế và áp dụng hệ thống thù lao trong doanh nghiệp. Việc thiết kế này được tiến hành theo một quy trình nhất định: khảo sát lương trên thị trường lao động, định giá công việc trong doanh nghiệp, nhóm công việc vào ngạch lương, xác định các mức lương trong từng ngạch để hình thành một bảng lương

Trích dẫn

Lưu Minh Ngọc (Ch.b). Giáo trình quản trị nhân lục. Thống kê, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Ngành TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (7340201)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản trị nhân lực Giáo trình quản trị chuỗi cung ứngGiáo trình Kinh tế học Vi mô
Giáo trình quản trị nhân lực Giáo trình quản trị chuỗi cung ứngGiáo trình Kinh tế học Vi mô

Mã QR

Giáo trình quản trị nhân lực

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:22 17/02/2022