Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng

Tổng quan về chuỗi cung ứng, hoạt động logistics và giá trị khách hàng, các nhân tố chuỗi cung ứng, quản trị vận tải hàng hóa, kho bãi, thiết kế mạng lưới, thu mua và chiến lược thu mua

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng

Huỳnh Thị Thúy Giang (Ch.b)

Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

2017

Tóm tắt

Tổng quan về chuỗi cung ứng, hoạt động logistics và giá trị khách hàng, các nhân tố chuỗi cung ứng, quản trị vận tải hàng hóa, kho bãi, thiết kế mạng lưới, thu mua và chiến lược thu

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 9 chương :

+ Chương 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng.

+ Chương 2: Hoạt động Logistics và giá trị khách hàng.

+ Chương 3: Các nhân tố trong chuỗi cung ứng.

+ Chương 4: Quản trị vận tải hàng hóa.

+ Chương 5: Kho bãi và quản trị tồn kho.

+ Chương 6: Chuỗi cung ứng tinh gọn và 6 Sigma.

+ Chương 7: Thiết kế mạng lưới.

+ Chương 8: Thu mua và chiến lược thu mua.

+ Chương 9: Chuỗi cung ứng bền vững và tương lai của chuỗi cung ứng

Trích dẫn

Huỳnh Thúy Giang (ch.b). Giáo trình chuỗi cung ứng. Đại học QG Tp. Hồ Chí Minh, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứngGiáo trình Kinh tế môi trườngGiáo trình kinh tế đầu tư
Giáo trình quản trị chuỗi cung ứngGiáo trình Kinh tế môi trườngGiáo trình kinh tế đầu tư

Mã QR

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:15 17/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình kinh tế Việt Nam

Thứ Năm, 10:04 17/02/2022

发展汉语高级听力 I– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Luyện Nghe I

Thứ Năm, 10:00 17/02/2022

Giáo trình Kinh tế môi trường

Thứ Năm, 09:46 17/02/2022

Giáo trình kinh tế học vi mô

Thứ Năm, 09:01 17/02/2022

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Thứ Năm, 08:17 17/02/2022