Giáo trình kinh tế Việt Nam

Trong bối cảnh ngày nay, toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ là cơ hội và thách thức với tất cả các nước trong phát triển. Ở nước ta thời gian qua, quá trình đổi mới kinh tế đã thu được những thành tựu cơ bản, to lớn. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài và tạo tiền đề đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như từng bước hội nhập sâu rộng vào hệ thống kinh tế quốc tế . Điều đó khẳng định đường lối, chính sách và những giải pháp đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, ngay trong sự phát triển, những bất cập vê cơ chế chính sách, về tăng trưởng và phát triển bền vững, về an sinh xã hội, về hội nhập kinh tế quốc tế vv..vẫn đặt ra không ít những vấn đề cần giải quyết.

Giáo trình kinh tế Việt Nam

Nguyễn Văn Thường (Ch.b)

Đại học Kinh tế Quốc dân

2014

Tóm tắt

Trong bối cảnh ngày nay, toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ là cơ hội và thách thức với tất cả các nước trong phát triển. Ở nước ta thời gian qua, quá trình đổi mới kinh tế đã thu được những thành tựu cơ bản, to lớn. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài và tạo tiền đề đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như từng bước hội nhập sâu rộng vào hệ thống kinh tế quốc tế. Điều đó khẳng định đường lối, chính sách và những giải pháp đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, ngay trong sự phát triển, những bất cập vê cơ chế chính sách, về tăng trưởng và phát triển bền vững, về an sinh xã hội, về hội nhập kinh tế quốc tế vv..vẫn đặt ra không ít những vấn đề cần giải quyết. Nội dung cuốn sách được trình bày trong 14 chương:

+ Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn kinh tế Việt Nam.

+ Chương 2: Các nguồn lực phát triển kinh tế.

+ Chương 3: Thể chế kinh tế.

+ Chương 4: Tăng trưởng kinh tế.

+ Chương 5: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

+ Chương 6: Chính sách tài khóa.

+ Chương 7: Chính sách tiền tệ.

+ Chương 8: Giáo dục đào tạo, lao động việc làm và an sinh xã hội

+ Chương 9: Hội nhập kinh tế.

+ Chương 10: Nông nghiệp.

+ Chương 11: Công nghiệp.

+ Chương 12: Thương mại.

+ Chương 14: Đầu tư nước ngoài

Trích dẫn

Nguyễn Văn Thường (Ch.b). Giáo trình Kinh tế Việt nam. Đại học kinh tế quốc dân, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kinh tế Việt NamGiáo trình quản lý danh mục đầu tưĐầu tư tài chính Investements
Giáo trình kinh tế Việt NamGiáo trình quản lý danh mục đầu tưĐầu tư tài chính Investements

Mã QR

Giáo trình kinh tế Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:04 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

发展汉语高级听力 I– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Luyện Nghe I

Thứ Năm, 10:00 17/02/2022

Giáo trình Kinh tế môi trường

Thứ Năm, 09:46 17/02/2022

Giáo trình kinh tế học vi mô

Thứ Năm, 09:01 17/02/2022

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp

Thứ Năm, 08:17 17/02/2022

Bài tập Xử lý số tín hiệu: Phương pháp truyền thống kết hợp với Matlab (Tập 1)

Thứ Năm, 08:10 17/02/2022

Video giới thiệu