Bài tập Lý thuyết mạch

Cuốn “Bài tập Lý thuyết mạch” dùng cho sinh viên thuộc ngành điện - điện tử. Nó có thể được xem như tài liệu hướng dẫn thực hành phân tích mạch điện theo các mô hình và phương pháp khác nhau. Đồng thời còn là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên các ngành khác khi nghiên cứu về mạch điện.

Bài tập Lý thuyết mạch

Đỗ Huy Giác (chủ biên)

Khoa học và Kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Cuốn “Bài tập Lý thuyết mạch” dùng cho sinh viên thuộc ngành điện - điện tử. Nó có thể được xem như tài liệu hướng dẫn thực hành phân tích mạch điện theo các mô hình và phương pháp khác nhau. Đồng thời còn là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên các ngành khác khi nghiên cứu về mạch điện.

Nội dung của cuốn sách được phân thành 6 chương tương ứng với các nội dung cơ bản của môn học. Mở đầu mỗi chương đều có phần tóm tắt những nội dung lý thuyết cơ bản nhất, học viên cần phải nắm vững để giải được các bài tập của chương.

+ Chương 1: Mạch điện, sơ đồ mạch điện, các phần tử của mạch điện, định luật ôm và Kiếckhốp về mạch điện.

+ Chương 2: Mạch điện hình sinh, phân tích mạch điện hình sin bằng số phức.

+ Chương 3: Phân tích mạch điện trong chế độ quá độ.

+ Chương 4; Mạch điện có tham số phân bố, đường dây dài.

+ Chương 5: Mạng bốn cực.

+ Chương 6: Mạch lọc điện.

Trích dẫn

Đỗ Huy Giác (chủ biên). Bài tập Lý thuyết mạch. Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Bài tập Lý thuyết mạchLý thuyết mạch. Tập 2Lý thuyết mạch. Tập 1

Bài tập Lý thuyết mạch

Lý thuyết mạch. Tập 2

Lý thuyết mạch. Tập 1

Mã QR

Bài tập Lý thuyết mạch

Nội dung

  • Thứ Năm, 14:00 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Bài tập quy hoạch tuyến tính

Thứ Năm, 13:55 17/02/2022

Giáo trình An toàn và môi trường công nghiệp

Thứ Năm, 13:52 17/02/2022

博雅汉语.高级飞翔篇 I– Giáo trình Hán ngữ Boya cao cấp I

Thứ Năm, 13:49 17/02/2022

Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng

Thứ Năm, 13:48 17/02/2022

Giáo trình Kinh tế học Vĩ mô

Thứ Năm, 13:35 17/02/2022

Video giới thiệu