Lý thuyết mạch. Tập 1

Cuốn “Lý thuyết mạch. Tập 1” trình bày kiến thức về phân tích mạch điện tử, được sử dụng cho sinh viện năm thứ 3 ngành Điện tử - Viễn thông. Trong từng phần có một số chương sinh viên có dùng tham khảo để hiểu sâu và mở rộng kiến thức. Cuối mỗi chương có bổ sung bài tập giải mẫu và bài tập có thế giúp sinh viên hiểu rõ hơn nội dung của từng chương.

Lý thuyết mạch. Tập 1

Phương Xuân Nhàn; Hồ Anh Túy

Khoa học và Kỹ thuật

2005

Tóm tắt

Cuốn “Lý thuyết mạch. Tập 1” trình bày kiến thức về phân tích mạch điện tử, được sử dụng cho sinh viện năm thứ 3 ngành Điện tử - Viễn thông. Trong từng phần có một số chương sinh viên có dùng tham khảo để hiểu sâu và mở rộng kiến thức. Cuối mỗi chương có bổ sung bài tập giải mẫu và bài tập có thế giúp sinh viên hiểu rõ hơn nội dung của từng chương.

Nội dung cuốn sách bao gồm 10 chương
Chương thứ nhất gồm những khái niệm cơ bản về mạch điện. Trong chương này, đưa ra định nghĩa các thông số thụ động, tác động của mạch điện: định nghĩa và biểu diễn trở kháng và dẫn nạp của mạch điện theo hàm phức cho các tác động điều hòa; định nghĩa mạch tuyến tính, không tuyến tính, cũng như định nghĩa mạch tương hỗ, không tương hỗ, đưa ra các sơ đồ tương đương của nguồn tuyến tính.

Chương thứ hai, đề cập đến các định luật và phương pháp cơ bản phân tích mạch điện. Giới thiệu phương pháp phân tích mạch điện theo các định luật Kirchhoff, phương pháp dòng điện vòng, điện áp nút, theo nguyên lý xếp chồng, theo định lý Thévenin - Norton.

Chương thứ ba giới thiệu một số mạch đơn giản dưới tác động điều hòa. Trong chương này, phân tích kỹ tính chất mạch dao động đơn giản và phức tạp, cùng các mạch RC, RL và mạch ghép hỗ cảm.

Từ chương 4 đến chương 10 là các phương pháp và thuật toán phân tích mạch điện tử tuyến tính và không tuyến tính bằng máy tính.

Trích dẫn

Phương Xuân Nhàn; Hồ Anh Túy. Lý thuyết mạch. Tập 1. Khoa học và Kỹ thuật, 2005.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Lý thuyết mạch. Tập 1Kỹ thuật mạch điện tử120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử

Lý thuyết mạch. Tập 1

Kỹ thuật mạch điện tử120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử

Mã QR

Lý thuyết mạch. Tập 1

Nội dung

  • Chủ Nhật, 16:41 13/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Automotive control systems: For engine, driveline, and vehicle

Thứ Bảy, 20:36 12/02/2022

Automotive control systems

Thứ Bảy, 20:17 12/02/2022

Modal Testing: Theory, practice and application

Thứ Bảy, 15:40 12/02/2022

Động cơ đốt trong

Thứ Bảy, 15:24 12/02/2022

Bài tập Cung cấp điện

Thứ Sáu, 23:58 11/02/2022