120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử

Cuốn sách "120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử" trình bày hệ thống 120 mạch điện thường gặp nhất trong ngành điện tử.

120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử

Nguyễn Trọng Đức

Thanh niên

2007

Tóm tắt

Cuốn sách 120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử trình bày hệ thống 120 mạch điện thường gặp nhất trong ngành điện tử.

Nội dung cuốn sách được thể hiện trong các chương sau:

Chương I: Đáp tuyến hoàn chỉnh của các mạch có hai thành phần lưu trữ năng lượng: gồm có giới thiệu chung; các giao tiếp và các hệ thống công suất; phương trình vi phân dành cho các mạch có hai thành phần lưu trữ năng lượng; nghiệm của phương trình vi phân bậc hai - đáp tuyến tự nhiên; đáp tuyến tự nhiên của mạch RLC mắc song song không bắt buộc; đáp tuyến tự nhiên của mạch RLC mắc song song bắt buộc bị giảm quá chậm; đáp tuyến bắt buộc của mạch RLC; đáp tuyến hoàn chỉnh của một mạch RLC; phương pháp biến trạng thái đối với sự phân tích mạch; các nghiệm trong mạch phẳng phức tạp. Trong chương này cũng gồm có các ví dụ xác minh, tóm tắt, các bài tập, các bài tập Pspice, các bài tập xác minh, bài tập thiết kế.

Chương II: Phân tích trạng thái ổn định hình sin: Giới thiệu; dòng điện xoay chiều trở thành tiêu chuẩn; các nguồn hình sin; đáp tuyến trạng thái ổn định của một mạch RI dành cho một hàm cưỡng bức hình sin; hàm cưỡng bức theo số mũ phức; khái niệm về bộ định pha; các mối quan hệ của bộ định pha đối với các thành phần R, L và C, trở kháng và độ dẫn nạp; định luật của Kirchoff sử dụng các bộ định pha; phép phân tích điện áp nút và dòng điện mạng bằng cách sử dụng các bộ định pha; nguyên lý chồng chất; các mạch tương đương Thevenin và Norton, và các biến đổi nguồn; các sơ đồ định pha Các mạch định pha và bộ khuếch đại phép toán Sử dụng MATLAB cho việc phân tích các mạch ở trạng thái ổn định với các đầu vào hình sin và các ví dụ kiểm chứng, tóm tắt, bài tập.

Chương III: Công suất ở trạng thái ổn định của dòng điện xoay chiều: Giới thiệu; điện năng; công suất tức thời và công suất trung bình; giá trị hiệu dụng của một dạng sóng tuần hoàn; công suất phức tạp.

Chương IV: Các mạch điện ba pha: Giới thiệu; Tesla và các mạch nhiều pha; các điện áp ba pha Nối sao đấu sao (Y đấu Y); nguồn và tải được nối theo kiểu hình tam giác; Mạch Y đấu với D; các mạch điện ba pha cân bằng; công suất tức thời và công suất trung bình trong một tải ba pha cân bằng; phép đo công suất bằng hai công suất kế; ví dụ kiểm; giải pháp cho bài toán thách thức.

Trích dẫn

Nguyễn Trọng Đức, 120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử, Thanh niên, 2007.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tửCơ sở thiết kế ô tôBơm, quạt, máy nén

120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử

Cơ sở thiết kế ô tô

Bơm, quạt, máy nén

Mã QR

120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử

Nội dung

  • Thứ Ba, 21:57 25/01/2022