Giáo trình tài chính tiền tệ (Phạm Ngọc Dũng)

Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ là khoa học nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về Tài chính, tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính,

Giáo trình tài chính tiền tệ

Phạm Ngọc Dũng

Tài chính

2014

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương.

+ Chương 1: Tổng quan về tài chính, tiền tệ.

+ Chương 2: Tín dụng và lãi suất tín dụng.

+ Chương 3: Thị trường tài chính.

+ Chương 4: Các tổ chức tài chính trung gian.

+ Chương 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ.

+ Chương 6: Tài chính công.

+ Chương 7: Tài chính doanh nghiệp.

+ Chương 8: Tài chính hộ gia đình.

+ Chương 9: Tài chính quốc tế.

+ Chương 10: Quản lý rủi ro tài chính

Trích dẫn

Phạm Ngọc Dũng, Giáo trình tài chính tiền tệ Tài chính, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Giáo trình tài chính tiền tệGiáo trình Kinh tế ngoại thươngGiáo trình kinh tế đầu tư

Giáo trình tài chính tiền tệ (Phạm Ngọc Dũng)

Giáo trình Kinh tế ngoại thương

Giáo trình kinh tế đầu tư

Mã QR

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:00 25/01/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình quản trị chất lượng

Thứ Ba, 13:18 25/01/2022

Car Design

Thứ Ba, 09:58 25/01/2022

Dao động kỹ thuật

Thứ Hai, 22:55 24/01/2022

Cơ điện tử

Thứ Hai, 22:00 24/01/2022

Kế toán tài chính = Fianancial Accounting (tập 1)

Thứ Hai, 15:56 24/01/2022