Giáo trình tài chính tiền tệ (Phạm Ngọc Dũng)

Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ là khoa học nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về Tài chính, tiền tệ, ngân hàng, thị trường tài chính,

Giáo trình tài chính tiền tệ

Phạm Ngọc Dũng

Tài chính

2014

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương.

+ Chương 1: Tổng quan về tài chính, tiền tệ.

+ Chương 2: Tín dụng và lãi suất tín dụng.

+ Chương 3: Thị trường tài chính.

+ Chương 4: Các tổ chức tài chính trung gian.

+ Chương 5: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ.

+ Chương 6: Tài chính công.

+ Chương 7: Tài chính doanh nghiệp.

+ Chương 8: Tài chính hộ gia đình.

+ Chương 9: Tài chính quốc tế.

+ Chương 10: Quản lý rủi ro tài chính

Trích dẫn

Phạm Ngọc Dũng, Giáo trình tài chính tiền tệ Tài chính, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành Quản trị nhân lực (7340404)

Tài liệu liên quan

Giáo trình tài chính tiền tệGiáo trình Kinh tế ngoại thươngGiáo trình kinh tế đầu tư

Giáo trình tài chính tiền tệ (Phạm Ngọc Dũng)

Giáo trình Kinh tế ngoại thương

Giáo trình kinh tế đầu tư

Mã QR

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:00 25/01/2022