Cơ điện tử

Cuốn sách xuất hiện cùng với việc hình thành một chương trình đào tạo tương ứng trong ngành cơ điện tử của Trường Đại học Leibnitz Hannover (CHLB Đức) từ những năm 90 của thế kỷ trước và bao gồm những kiến thức cơ bản quan trọng nhất của lĩnh vực khoa học liên ngành này.

Cơ điện tử

GS. TSKH. W. Gerth, GS. TSKH. K. Popp, GS. TSKH. B. Heimann

Khoa học và kỹ thuật

2012

Tóm tắt

Cơ điện tử đã được coi là một ngành đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng kỹ thuật cũng như trong thực tiễn nghề nghiệp. Xu hướng này được thấy không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới.

Cuốn sách xuất hiện cùng với việc hình thành một chương trình đào tạo tương ứng trong ngành cơ điện tử của Trường Đại học Leibnitz Hannover (CHLB Đức) từ những năm 90 của thế kỷ trước và bao gồm những kiến thức cơ bản quan trọng nhất của lĩnh vực khoa học liên ngành này.

Nội dung cuốn sách: Mở đầu và các khái niệm cơ bản,Các cơ cấu dẫn động; Các cảm biến;Xử lý tín hiệu; Xử lý dữ liệu của các quá trình; Xây dựng mô hình của các hệ nhiều vật; Lập trình quĩ đạo; Điều khiển các hệ cơ điện tử;Các thí dụ chọn lọc của các hệ cơ điện tử.

Trích dẫn

GS. TSKH. W. Gerth, GS. TSKH. K. Popp, GS. TSKH. B. Heimann. Cơ điện tử. Khoa học và kỹ thuật, 2012.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Cơ điện tửGiáo trình công nghệ CNCGiáo trình Robot công nghiệp
Cơ điện tửGiáo trình công nghệ CNCGiáo trình Robot công nghiệp

Mã QR

Cơ điện tử

Nội dung

  • Thứ Hai, 22:00 24/01/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Kế toán tài chính = Fianancial Accounting (tập 1)

Thứ Hai, 15:56 24/01/2022

Khí cụ điện : Kết cấu – Sử dụng và Sửa chữa

Thứ Hai, 14:26 24/01/2022

Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện

Thứ Hai, 10:55 24/01/2022

Giáo trình nhập môn tài chính - tiền tệ

Thứ Hai, 09:14 24/01/2022

Lý thuyết điều khiển tự động

Thứ Hai, 09:10 24/01/2022

Video giới thiệu