Dao động kỹ thuật

Cuốn sách này được viết trên cơ sở các bài giảng về dao động tuyến tính tiền định của tác giả ở Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học xây dựng Hà Nội và đại học Tổng hợp trước đây.Cuốn sách này là tài liệu tham khảo cho sinh viên khoa cơ khí trường Đại học Bách Khoa Hà Nội…Tuy nhiên đây cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các kỹ sư ngành cơ khí, cầu đường, giao thông vận tải…trong công tác chuyên môn của họ.

Dao động kỹ thuật

Nguyễn Văn Khang

Khoa học và kỹ thuật

2005

Tóm tắt

Dao động là một hiện tượng phổ biến trong tự nhiên và trong kỹ thuật. Các kiến thức về lý thuyết dao động ngày nay trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong tổng thể các kiến thức cần được trang bị cho các kỹ sư cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải…Môn học dao động kỹ thuật đã được đưa vào chương trình giảng dạy ở các trường đại học kỹ thuật ở Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp…

Cuốn sách này được viết trên cơ sở các bài giảng về dao động tuyến tính tiền định của tác giả ở Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học xây dựng Hà Nội và đại học Tổng hợp trước đây.Cuốn sách này là tài liệu tham khảo cho sinh viên khoa cơ khí trường Đại học Bách Khoa Hà Nội…Tuy nhiên đây cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho các kỹ sư ngành cơ khí, cầu đường, giao thông vận tải…trong công tác chuyên môn của họ.

Cuốn sách gồm 4 chương:

Chương1. Mô tả động học các quá trình dao động

Chương 2. Dao động tuyến tính của hệ một bậc tự do

Chương 3. Dao động tuyến tính của hệ nhiều bậc tự do

Chương 4. Dao động tuyến tính của hệ vô hạn bậc tự do

Trích dẫn

Nguyễn Văn Khang. Dao động kỹ thuật. Khoa học và kỹ thuật, 2005

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Dao động kỹ thuậtXử lý ảnh số và ứng dụngGiáo trình công nghệ CNC
Dao động kỹ thuậtXử lý ảnh số và ứng dụngGiáo trình công nghệ CNC

Mã QR

Dao động kỹ thuật

Nội dung

  • Thứ Hai, 22:55 24/01/2022