Giáo trình quản trị chất lượng

Sự phát triển của kinh tế trong thời kỳ hội nhập cạnh tranh đòi hỏi mọi tổ chức sản xuất, kinh doanh phải quan tâm đến chất lượng, trong đó tập trung vào những vấn đề then chốt đó là chất lượng sản phẩm và dịch vụ, chi phí thỏa mãn các nhu cầu và giao hàng nhanh, thỏa mãn kịp thời nhu cầu khách hàng và người tiêu dùng

Giáo trình quản trị chất lượng

Đỗ Thị Ngọc (ch.b)

Thống kê

2015

Tóm tắt

Sự phát triển của kinh tế trong thời kỳ hội nhập cạnh tranh đòi hỏi mọi tổ chức sản xuất, kinh doanh phải quan tâm đến chất lượng, trong đó tập trung vào những vấn đề then chốt đó là chất lượng sản phẩm và dịch vụ, chi phí thỏa mãn các nhu cầu và giao hàng nhanh, thỏa mãn kịp thời nhu cầu khách hàng và người tiêu dùng. Cuốn sách gồm 8 chương.

+ Chương 1: Tổng quan về chất lượng và quản trị chất lượng.

+ Chương 2: Quản trị chất lượng trong tổ chức.

+ Chương 3: Quản trị chất lượng dịch vụ.

+ Chương 4: Các công cụ và kỹ thuật quản trị chất lượng.

+ Chương 5: Các mô hình quản trị chất lượng.

+ Chương 6: Triển khai hệ thống quản trị chất lượng trong tổ chức.

+ Chương 7: Kiểm tra, đánh giá chất lượng.

+ Chương 8: Quản lý nhà nước về chất lượng

Trích dẫn

Đỗ Thị Ngọc (ch.b). Giáo trình quản trị chất lượng, Thống kê, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản trị chất lượngGiáo trình quản trị chất lượng12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được
Giáo trình quản trị chất lượngBài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại. Tập 112 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được

Mã QR

Giáo trình quản trị chất lượng

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:18 25/01/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Car Design

Thứ Ba, 09:58 25/01/2022

Dao động kỹ thuật

Thứ Hai, 22:55 24/01/2022

Cơ điện tử

Thứ Hai, 22:00 24/01/2022

Kế toán tài chính = Fianancial Accounting (tập 1)

Thứ Hai, 15:56 24/01/2022

Khí cụ điện : Kết cấu – Sử dụng và Sửa chữa

Thứ Hai, 14:26 24/01/2022