Giáo trình quản trị chất lượng

Sự phát triển của kinh tế trong thời kỳ hội nhập cạnh tranh đòi hỏi mọi tổ chức sản xuất, kinh doanh phải quan tâm đến chất lượng, trong đó tập trung vào những vấn đề then chốt đó là chất lượng sản phẩm và dịch vụ, chi phí thỏa mãn các nhu cầu và giao hàng nhanh, thỏa mãn kịp thời nhu cầu khách hàng và người tiêu dùng

Giáo trình quản trị chất lượng

Đỗ Thị Ngọc (ch.b)

Thống kê

2015

Tóm tắt

Sự phát triển của kinh tế trong thời kỳ hội nhập cạnh tranh đòi hỏi mọi tổ chức sản xuất, kinh doanh phải quan tâm đến chất lượng, trong đó tập trung vào những vấn đề then chốt đó là chất lượng sản phẩm và dịch vụ, chi phí thỏa mãn các nhu cầu và giao hàng nhanh, thỏa mãn kịp thời nhu cầu khách hàng và người tiêu dùng. Cuốn sách gồm 8 chương.

+ Chương 1: Tổng quan về chất lượng và quản trị chất lượng.

+ Chương 2: Quản trị chất lượng trong tổ chức.

+ Chương 3: Quản trị chất lượng dịch vụ.

+ Chương 4: Các công cụ và kỹ thuật quản trị chất lượng.

+ Chương 5: Các mô hình quản trị chất lượng.

+ Chương 6: Triển khai hệ thống quản trị chất lượng trong tổ chức.

+ Chương 7: Kiểm tra, đánh giá chất lượng.

+ Chương 8: Quản lý nhà nước về chất lượng

Trích dẫn

Đỗ Thị Ngọc (ch.b). Giáo trình quản trị chất lượng, Thống kê, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình quản trị chất lượngGiáo trình quản trị chất lượng12 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được
Giáo trình quản trị chất lượngBài học để đời từ những doanh nghiệp thất bại. Tập 112 phương pháp khích lệ nhân viên tiền không làm được

Mã QR

Giáo trình quản trị chất lượng

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:18 25/01/2022