Giáo trình công nghệ bảo trì thiết bị công nghiệp

Công nghệ bảo trì thiết bị công nghiệp là một trong những môn học quan trọng của ngành cơ điện tử. Để đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, góp phần vào sự nghiệp công nhiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giáo trình công nghệ bảo trì thiết bị công nghiệp

Trần Đức Quý (Ch.b)

Khoa học và kỹ thuật

2015

Tóm tắt

Công nghệ bảo trì thiết bị công nghiệp là một trong những môn học quan trọng của ngành cơ điện tử. Để đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, góp phần vào sự nghiệp công nhiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cuốn sách gồm 5 chương:

+ Chương 1. Tổng quan về bảo trì;

+ Chương 2. Giám sát tình hình trang thiết bị công nghiệp;

+ Chương 3. Quản lí và kiểm soát bảo trì thiết bị công nghiệp;

+ Chương 4. Kinh tế bảo trì thiết bị công nghiệp

Trích dẫn

Trần Đức Quý(Ch.b).Giáo trình công nghệ bảo trì thiết bị công nghiệp.Khoa học và kỹ thuật, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Giáo trình công nghệ bảo trì thiết bị công nghiệpGiáo trình Robot công nghiệpGiáo trình công nghệ CNC
Giáo trình công nghệ bảo trì thiết bị công nghiệpGiáo trình Robot công nghiệpGiáo trình công nghệ CNC

Mã QR

Giáo trình công nghệ bảo trì thiết bị công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Ba, 14:57 25/01/2022