Kỹ thuật mạch điện tử

Cuốn” Kỹ thuật mạch điện tử” được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Điện tử -Viễn thông, sách cũng rất bổ ích cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân các ngành có liên quan đến kỹ thuật vô tuyến điện.

Kỹ thuật mạch điện tử

Phạm Minh Hà

Khoa học và Kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Cuốn” Kỹ thuật mạch điện tử” được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Điện tử -Viễn thông, sách cũng rất bổ ích cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và công nhân các ngành có liên quan đến kỹ thuật vô tuyến điện.

+ Chương 1. Những khái niệm chung và cơ sở phân tích mạch điện tử

+ Chương 2. Hồi tiếp

+ Chương 3. Cung cấp và ổn định chế độ công tác cho các tầng dùng tranzistor

+ Chương 4. Các sơ đồ cơ bản của tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng tranzistor và mạch ghép giữa các tầng

+ Chương 5. Các sơ đồ khuếch đại chuyên dụng và tạp âm trong bộ khuếch đại

+ Chương 6. Tầng khuếch đại công suất

+ Chương 7. Những vấn đề chung về bộ khuếch đại thuật toán

+ Chương 8. Các mạch tính toán và điều khiển tuyến tính dùng khuếch đại thuật toán

+ Chương 9. Các mạch khuếch đại và tạo hàm phi tuyến dùng khuếch đại thuật toán

+ Chương 10. Các mạch tạo dao động

+ Chương 11. Điều chế

+ Chương 12. Tách sóng

+ Chương 13. Trộn tần

+ Chương 14. Chuyển đổi tương tự - số và chuyển đổi số - tương tự

+ Chương 15. Mạch cung cấp nguồn

Trích dẫn

Phạm Minh Hà. Kỹ thuật mạch điện tử. Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Kỹ thuật mạch điện tử120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tửGiáo trình vi mạch tương tự và vi mạch số

Kỹ thuật mạch điện tử

120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tửGiáo trình vi mạch tương tự và vi mạch số

Mã QR

Kỹ thuật mạch điện tử

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:21 10/02/2022