Giáo trình vi mạch tương tự và vi mạch số

Nội dung của giáo trình đề cập đến những kiến thức cơ bản và hiện đại của kỹ thuật vi mạch tương tự và vi mạch số. Những kiến thức của giáo trình dùng cho sinh viên hệ đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, ngoài ra có thể giúp ích cho cán bộ kỹ thuật hoạt động trong điều kiện phát triển nhanh chóng của quá trình tự động hóa trong các ngành công nghiệp.

Giáo trình vi mạch tương tự và vi mạch số

Nguyễn Văn Vinh (chủ biên)

Giáo dục Việt Nam

2014

Tóm tắt

Nội dung của giáo trình đề cập đến những kiến thức cơ bản và hiện đại của kỹ thuật vi mạch tương tự và vi mạch số. Những kiến thức của giáo trình dùng cho sinh viên hệ đại học ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, ngoài ra có thể giúp ích cho cán bộ kỹ thuật hoạt động trong điều kiện phát triển nhanh chóng của quá trình tự động hóa trong các ngành công nghiệp. Giáo trình gồm có 7 chương:

Chương 1: Giới thiệu những khái niệm cơ bản về khuếch đại điện tử, các tham số, đặc tính tần số của mạch khuếch đại; giới thiệu về các phương thức hồi tiếp, ảnh hưởng của hồi tiếp âm đến các tham số và đặc tính của mạch khuếch đại.

Chương 2: Giới thiệu về khuếch đại thuật toán: lý tưởng và KĐTT không lý tưởng; về các mạch khuếch đại cơ bản với KĐTT. Về KĐTT không lý tưởng đã khái quát chung cấu trúc, các tham số cơ bản và tập trung vào giới thiệu mạch tích hợp. Trong đó, đã phân tích sâu về chức năng các bộ phận, phương pháp cân bằng điểm 0 của mạch.

Chương 3: Giới thiệu về các mạch xử lý thuật toán tương tự với KĐTT. Trong đó có: mạch cộng nhiều tín hiệu vào, mạch trừ 2 tín hiệu, mạch vi phân, tích phân, mạch tỷ lệ - tích phân - vi phân các tín hiệu và mạch trigơ Smit.

Chương 4: Giới thiệu về nguyên lý và các thông số của mạch dao động; phân tích về mạch cầu Viên áp dụng trong xây dựng mạch dao động hình sin với KĐTT. Phần cuối của chương giới thiệu về việc sử dụng mạch tích hợp (IC) bộ định thời 555 và KĐTT để xây dựng mạch tạo xung.

Chương 5: Giới thiệu về các khái niệm cơ bản, về phân loại mạch lọc tích cực sử dụng KĐTT; đưa ra các sơ đồ cơ bản, phân tích nguyên lý của mạch lọc thông thấp, mạch lọc thông cao, mạch lọc dải thông, mạch lọc dải chặn.

Chương 6: Đề cập đến các loại mạch khuếch đại đo lường được xây dựng trên cơ sở KĐTT. Trong đó có các mạch chuyển đổi dòng điện - điện áp, điện áp - dòng điện, các mạch khuếch đại cho các mạch cầu đo lường.

Chương 7: Khái quát về các mạch số như mạch điện cổng logic, mạch logic tổ hợp, các loại mạch lật, mạch dãy, mạch tạo xung dùng phần tử logic, các mạch chuyển đổi số - tương tự và mạch chuyển đổi tương tự - số.

Trích dẫn

Nguyễn Văn Vinh (chủ biên), Giáo trình vi mạch tương tự và vi mạch số, Giáo dục Việt Nam, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình vi mạch tương tự và vi mạch sốGiáo trình vi điều khiển PICCấu trúc - Lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển. Tập 2

Giáo trình vi mạch tương tự và vi mạch số

Giáo trình vi điều khiển PICCấu trúc - Lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển. Tập 2

Mã QR

Giáo trình vi mạch tương tự và vi mạch số

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:49 08/02/2022