Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng

Kinh tế tiền tệ ngân hàng là môn học nghiên cứu sự vận động của hệ thống tài chính nói chung, sự vận động của hệ thống ngân hàng nói riêng để tìm ra những căn cứ cho việc hoạch định các chính sách tiền tệ và tài khóa của chính phủ trong nền kinh tế

Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng

Nguyễn Văn Tiến (Ch.b)

Thống kê

2010

Tóm tắt

Kinh tế tiền tệ ngân hàng là môn học nghiên cứu sự vận động của hệ thống tài chính nói chung, sự vận động của hệ thống ngân hàng nói riêng để tìm ra những căn cứ cho việc hoạch định các chính sách tiền tệ và tài khóa của chính phủ trong nền kinh tế. Thực chất đây là sự cụ thể hóa môn Kinh tế học vĩ mô trong một lĩnh vực cụ thể, quan trọng của nền kinh tế là lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Giáo trình nêu khái quát một cách lôgic, hệ thống cơ sở lí luận về các phạm trù tài chính - tiền tệ và ngân hàng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Phân tích các khái niệm, nội dung của kinh tế tiền tệ, ngân hàng: lãi suất, thị trường tài chính, tài chính quốc tế, ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại, tiền tệ và lạm phát...

Trích dẫn

Nguyễn Văn Tiến (Ch.b). Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng. Thống kê, 2010

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàngGiáo trình Kinh tế học. Tập 1Giáo trình Kinh tế môi trường
Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàngGiáo trình Kinh tế học. Tập 1Giáo trình Kinh tế môi trường

Mã QR

Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:48 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Giáo trình Kinh tế học Vĩ mô

Thứ Năm, 13:35 17/02/2022

Giáo trình cơ học kỹ thuật

Thứ Năm, 13:17 17/02/2022

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng

Thứ Năm, 10:15 17/02/2022

Giáo trình kinh tế Việt Nam

Thứ Năm, 10:04 17/02/2022

发展汉语高级听力 I– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Luyện Nghe I

Thứ Năm, 10:00 17/02/2022

Video giới thiệu