Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng

Kinh tế tiền tệ ngân hàng là môn học nghiên cứu sự vận động của hệ thống tài chính nói chung, sự vận động của hệ thống ngân hàng nói riêng để tìm ra những căn cứ cho việc hoạch định các chính sách tiền tệ và tài khóa của chính phủ trong nền kinh tế

Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng

Nguyễn Văn Tiến (Ch.b)

Thống kê

2010

Tóm tắt

Kinh tế tiền tệ ngân hàng là môn học nghiên cứu sự vận động của hệ thống tài chính nói chung, sự vận động của hệ thống ngân hàng nói riêng để tìm ra những căn cứ cho việc hoạch định các chính sách tiền tệ và tài khóa của chính phủ trong nền kinh tế. Thực chất đây là sự cụ thể hóa môn Kinh tế học vĩ mô trong một lĩnh vực cụ thể, quan trọng của nền kinh tế là lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Giáo trình nêu khái quát một cách lôgic, hệ thống cơ sở lí luận về các phạm trù tài chính - tiền tệ và ngân hàng trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Phân tích các khái niệm, nội dung của kinh tế tiền tệ, ngân hàng: lãi suất, thị trường tài chính, tài chính quốc tế, ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại, tiền tệ và lạm phát...

Trích dẫn

Nguyễn Văn Tiến (Ch.b). Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng. Thống kê, 2010

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Tài liệu liên quan

Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàngGiáo trình Kinh tế học. Tập 1Giáo trình Kinh tế môi trường
Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàngGiáo trình Kinh tế học. Tập 1Giáo trình Kinh tế môi trường

Mã QR

Giáo trình kinh tế tiền tệ - ngân hàng

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:48 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình Kinh tế học Vĩ mô

Thứ Năm, 13:35 17/02/2022

Giáo trình cơ học kỹ thuật

Thứ Năm, 13:17 17/02/2022

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng

Thứ Năm, 10:15 17/02/2022

Giáo trình kinh tế Việt Nam

Thứ Năm, 10:04 17/02/2022

发展汉语高级听力 I– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Luyện Nghe I

Thứ Năm, 10:00 17/02/2022