Giáo trình cơ học kỹ thuật

Nội dung cuốn sách giới thiệu cơ học lý thuyết và tính học vật rắn; ma sát giữa các vật rắn, động học điểm, các chuyển động cơ bản của vật rắn, hợp chuyển động điểm, động học vật rắn chuyển động song phẳng.

Giáo trình cơ học kỹ thuật

Trần Thị Thu Thủy(Ch.b); Nguyễn Hồng Tiến; Nguyễn Văn Tuấn

Khoa học và kỹ thuật

2018

Tóm tắt

Giáo trình “ cơ học lý thuyết” được biên soạn nhằm phục vụ cho yêu cầu học tập của sinh viên đại học và cao đẳng khối ngành cơ khí trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ngoài ra giáo trình còn có thể làm tài liệu tham khảo cho học sinh – sinh viên các khối ngành khác, các cán bộ nghiên cứu môn cơ học lý thuyết và các cán bộ giảng dạy kỹ thuật nói chung.

Môn học cơ học lý thuyết là môn học trang bị kiến thức cơ sở cho các môn học chuyên ngành cơ khí. Do tính chất môn học với những nội dung chuyên môn và khó hình dung cho nên trong giáo trình đã sử dụng những hình ảnh trực quan để sinh viên dễ hình dung; vấn đề được trình bày ngắn gọn, chính xác, chặt chẽ dễ hiểu thuận tiện nghiên cứu và học tập.

Nội dung cuốn sách giới thiệu cơ học lý thuyết và tính học vật rắn; ma sát giữa các vật rắn, động học điểm, các chuyển động cơ bản của vật rắn, hợp chuyển động điểm, động học vật rắn chuyển động song phẳng.

Trích dẫn

Trần Thị Thu Thủy(Ch.b); Nguyễn Hồng Tiến; Nguyễn Văn Tuấn. Giáo trình cơ học kỹ thuật. Khoa học và kỹ thuật, 2018.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ (7510203)

Tài liệu liên quan

Giáo trình cơ học kỹ thuật Giáo trình vẽ kỹ thuậtGiáo trình dao động kỹ thuật trong thiết kế cơ khí
Giáo trình cơ học kỹ thuật Giáo trình vẽ kỹ thuậtGiáo trình dao động kỹ thuật trong thiết kế cơ khí

Mã QR

Giáo trình cơ học kỹ thuật

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:17 17/02/2022