Giáo trình Kinh tế học Vĩ mô

Kinh tế học nghiên cứu hoạt động của nền kinh tế bằng cách phát triển các mô hình mô tả những hiện tượng kinh tế

Giáo trình Kinh tế học Vĩ mô

Vũ Đình Khoa (Ch.b)

Lao động xã hội

2017

Tóm tắt

Trình bày các vấn đề về kinh tế học vĩ mô

+ Chương 1: Đại cương về kinh tế học vĩ mô.

+ Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia.

+ Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa.

+ Chương 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ.

+ Chương 5: Lạm phát- thất nghiệp

Trích dẫn

Vũ Đình Khoa (Ch.b). Giáo trình kinh tế học vĩ mô. Lao động xã hội, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kinh tế học Vĩ môGiáo trình quản trị chuỗi cung ứngGiáo trình quản lý danh mục đầu tư
Giáo trình Kinh tế học Vĩ môGiáo trình quản trị chuỗi cung ứngGiáo trình quản lý danh mục đầu tư

Mã QR

Giáo trình Kinh tế học Vĩ mô

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:35 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình cơ học kỹ thuật

Thứ Năm, 13:17 17/02/2022

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng

Thứ Năm, 10:15 17/02/2022

Giáo trình kinh tế Việt Nam

Thứ Năm, 10:04 17/02/2022

发展汉语高级听力 I– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Luyện Nghe I

Thứ Năm, 10:00 17/02/2022

Giáo trình Kinh tế môi trường

Thứ Năm, 09:46 17/02/2022

Video giới thiệu