Giáo trình Kinh tế học Vĩ mô

Kinh tế học nghiên cứu hoạt động của nền kinh tế bằng cách phát triển các mô hình mô tả những hiện tượng kinh tế

Giáo trình Kinh tế học Vĩ mô

Vũ Đình Khoa (Ch.b)

Lao động xã hội

2017

Tóm tắt

Trình bày các vấn đề về kinh tế học vĩ mô

+ Chương 1: Đại cương về kinh tế học vĩ mô.

+ Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia.

+ Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa.

+ Chương 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ.

+ Chương 5: Lạm phát- thất nghiệp

Trích dẫn

Vũ Đình Khoa (Ch.b). Giáo trình kinh tế học vĩ mô. Lao động xã hội, 2017.

Bộ sưu tập

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Ngành KIỂM TOÁN (7340302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Kinh tế học Vĩ môGiáo trình quản trị chuỗi cung ứngGiáo trình quản lý danh mục đầu tư
Giáo trình Kinh tế học Vĩ môGiáo trình quản trị chuỗi cung ứngGiáo trình quản lý danh mục đầu tư

Mã QR

Giáo trình Kinh tế học Vĩ mô

Nội dung

  • Thứ Năm, 13:35 17/02/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Giáo trình cơ học kỹ thuật

Thứ Năm, 13:17 17/02/2022

Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng

Thứ Năm, 10:15 17/02/2022

Giáo trình kinh tế Việt Nam

Thứ Năm, 10:04 17/02/2022

发展汉语高级听力 I– Phát triển Hán ngữ Cao cấp: Luyện Nghe I

Thứ Năm, 10:00 17/02/2022

Giáo trình Kinh tế môi trường

Thứ Năm, 09:46 17/02/2022